>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک شناسی نظم و نثر فارسی   
سال:1393 - دوره:7 - شماره:1


  tick  محمّد تقی خان سهای شیرازی و معرّفی نسخ و ویژگی های سبک و دیوان او - صفحه:1-15

  tick  تکرار و تداعی، ویژگی سبکی وحشی بافقی در منظومه فرهاد و شیرین - صفحه:17-29

  tick  معرفی نسخه ای نویافته از رشید الدین وطواط - صفحه:31-40

  tick  نگاهی سبک شناسی به غزلیات سیمیندخت وحیدی - صفحه:41-62

  tick  تحلیل ساختاری - ادبی شعر «طالب جاجرمی» از شاعران گمنام فارس در قرن نهم - صفحه:63-77

  tick  نقش ایهام در سبک غزل اوحدی مراغی - صفحه:79-99

  tick  شگردهای استفاده حافظ از احادیث اهل بیت علیهم السلام - صفحه:101-116

  tick  نگاهی به مضمون آفرینی و استعاره پردازی (مکنیّه) در سبک شاعرانه نفثه المصدور - صفحه:117-131

  tick  شاعران دانشگاه تهران و جایگاه آنها در ادبیات معاصر - صفحه:133-148

  tick  سبک شناسی دیوان مسیح کاشانی و معرّفی نسخ خطّی این دیوان - صفحه:149-165

  tick  تحلیل اخوانیات موسوی گرمارودی و فضاهای شعری ایجاد شده با آنها - صفحه:167-182

  tick  تاثیرپذیری سبکی سحاب اصفهانی از سعدی - صفحه:183-198

  tick  بررسی رمان‌ تاریخی ایران در چهل سال اخیر (از سال 1350 تا 1390) - صفحه:199-211

  tick  لغزشهای بیانی و زبانی در شعر محمدعلی بهمنی - صفحه:213-226

  tick  معرفی نسخه «کارنامه عشق»، اثر آنند رام مخلص - صفحه:227-246

  tick  معرفی شرح گلشن راز از شیخ مظفرالدین علی بن محمد شیرازی رومی - صفحه:249-263
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved