>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک شناسی نظم و نثر فارسی   
سال:1391 - دوره:5 - شماره:1


  tick  بررسی مواد تشبیه به عنوان یک ویژگی سبکی در قصاید خاقانی شروانی - صفحه:1-12

  tick  نگاهی به سبک شناسی غزلیات عرفی شیرازی و تازگیهای آن - صفحه:13-28

  tick  نقد و تحلیل ساختاری و نشانه شناسی داستانهای عاشقانه - صفحه:29-46

  tick  اسلوب نوشتار نامه های فارسی، توصیف و طبقه بندی گونه نامه - صفحه:47-66

  tick  شگردهای استفاده سعدی از آیات قرآن - صفحه:67-78

  tick  تحلیل گفتمانی رمان «کولی کنار آتش» منیرو روانی پور - صفحه:79-90

  tick  یک ساخت تشبیهی نویافته بر پایه سبک تصویرآفرینی قصاید خاقانی - صفحه:91-112

  tick  تحول شریطه در سبکهای ادب فارسی - صفحه:113-128

  tick  تکامل ترصیع و موازنه، عنصری مهم در سبک شعری سده های سوم تا پنجم هجری - صفحه:129-146

  tick  گونه های «تناص/ هم متنی» در بوستان و گلستان سعدی (با تکیه بر شیوه های اثرپذیری از نهج البلاغه) - صفحه:147-160

  tick  داستانک در حکایتهای قابوسنامه و تطبیق آن با مینیمالیسم - صفحه:161-172

  tick  چگونگی استفاده فردوسی از موسیقی در تاثیرگذار کردن متن - صفحه:173-192

  tick  سبک نظامی در گسترش ترکیبات هنری - صفحه:192-210

  tick  شگردهای التفات در سه شاعر فارسی زبان (خاقانی، مولانا و حافظ) و مقایسه آن با بلاغت عربی قرآن - صفحه:193-210

  tick  بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی «حل ماینحل» - صفحه:232-251

  tick  تحلیل ساختاری داستان جولاهه با مار برپایه نظریه گریماس - صفحه:251-262

  tick  هنر در شاهنامه - صفحه:263-276

  tick  سبک ساختاری و محتوایی نامه های درباری عهد عباس میرزا - صفحه:277-292

  tick  معرفی کتاب (هدایت نامه) و برخی ویژگی های آن - صفحه:293-312

  tick  برآیند قدرت شخصیت در نمایشنامه (با تکیه بر سنجش قواعد نوبت گیری در نمایشنامه وای بر مغلوب) - صفحه:313-327

  tick  تصویرپردازی عاطفی (خشم و ترس) در بوستان سعدی با تکیه بر مباحث روانشناسی - صفحه:329-350

  tick  کارکردهای هنری و بلاغی کنایه در کفشها ی مکاشفه احمد عزیزی، سبکی بدیع در مضمون آفرینی - صفحه:351-370

  tick  شناخت ماهیت «تکلم» و اثر آن بر آموزش زبان - صفحه:373-388

  tick  بررسی برخی ویژگیهای تاثیرگذار «پله پله تا ملاقات خدا» - صفحه:391-404
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved