>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی   
سال:1392 - دوره:7 - شماره:1


  tick  شناسایی فلور قارچی فورنیکس ملتحمه چشم در تک سمیان (اسب و قاطر) منطقه ارومیه - صفحه:1736-1820

  tick  مطالعه اثرات تسکینی و ضداضطرابی فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی گیاه درمنه کوهی (Artemisia Aucheri.L) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی - صفحه:1744-1752

  tick  اثرتمرین فیزیکی بر غلظت سرمی تعدادی از عناصر فلزی اسب عرب - صفحه:1754-1761

  tick  مطالعه همزمانی آلودگی به ویروس کم‌خونی عفونی جوجه ها با ابتلا به بیماری‌های نیوکاسل و آنفلوانزا در گله‌های گوشتی در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:1762-1772

  tick  مطالعه اثرات پیشگیرانه سترورلیکس از آسیب های ناشی از شیمی درمانی توسط - صفحه:1774-1785

  tick  مقایسه تاثیر عصاره مرزه خوزستانی و ویتامین C در پیشگیری از چسبندگی های پس از جراحی محوطه بطنی در مدل موش صحرایی - صفحه:1786-1792

  tick  بررسی مقایسه‌ای تیتر حاصل از واکسن‌های Avinew و La Sota در جوجه‌های گوشتی به روش Elisa - صفحه:1794-1804

  tick  ارزیابی مارکرهای قلبی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در اسب های با نمونه سرمی مثبت آنفولانزا - صفحه:1806-1827
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved