>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی   
سال:1392 - دوره:7 - شماره:4


  tick  اثرات افزودن سیستیامین و ویتامین E بر برخی از فاکتورهای میکروسکوپیک اسپرم گاومیش بعد از یخ گشایی - صفحه:268-276

  tick  بررسی شمارش گویچه های سفید متعاقب تکنیسیوم - 99m در گربه - صفحه:278-284

  tick  مطالعه اثرات محافظی رزوراترول (Resveratroi)بر سمیّت کبدی داروی شیمی درمانی سیسپلاتیندرموش صحرایی - صفحه:286-299

  tick  بررسی تاثیر مقادیر مختلف عصاره الکلی بره‌موم زنبور عسل در ترمیم زخم پوستی و پاسخ ایمنی و بقا ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:300-313

  tick  بررسی تاثیر سطوح مختلف مکمل پری بیوتیکی (ای-ماکس) بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم بزغاله های بومی آذربایجان‌غربی - صفحه:314-321

  tick  مطالعه اثرات پیشگیرانه متفورمین از آسیب ایسکمی- بازخونرسانی کلیه در موش صحرایی - صفحه:322-332

  tick  بررسی حضور آنتی‌بادی ضد زونا پلوسیدا در سرم خون گاوهای شیری هلشتاین مبتلا به تکرر فحلی - صفحه:334-341

  tick  بررسی آلودگی به انگل های پروتوسفالوس اوسکولاتوس و سیلوروتنیا سیلوروس در گربه ماهیان (Silurus Glanis) موجود در سد ارس - صفحه:340-346
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved