>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی   
سال:1389 - دوره:4 - شماره:2


  tick  اثر استفاده از سطوح مختلف کنجاله کلزا بر وزن اندام های داخلی و ترشح هورمون های غده تیروئید در طیور گوشتی - صفحه:791-798

  tick  اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره و ملاس بر عملکرد برخی صفات تخم مرغ و فراسنجه هایی بیوشیمیایی خون مرغ های تخم گذار در مرحله آخر تخم گذار در مرحله آخر تخم گذاری - صفحه:799-809

  tick  بررسی سرولوژیکی میزان آلودگی به ویروس بورد در گله های گوسفندان اطراف تبریز با سابقه سقط جنین در سال 1387 - صفحه:811-815

  tick  گزارش درمانگاهی یک مورد نادر مرده زایی بز به علت زالو - صفحه:817-820

  tick  مبانی احکام دامپزشکی در آیات و روایات - صفحه:821-835

  tick  بررسی سرولوژیکی میزان آلودگی به ویروس کم خونی عفونی اسب ها در منطقه تبریز - صفحه:837-841

  tick  بررسی هیستومتری و هیستوپاتولوژی اثرات پماد عصاره گیاه دم اسب در مقایسه با پماد اکسید روی در روند التیام بعد از ایجاد زخم تجربی پوست در خرگوش - صفحه:843-853

  tick  گیای باکتریایی کیسه ملتحمه گوسفندان نژاد ماکویی و قزل سالم در شهرستان ارومیه - صفحه:855-860
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved