>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی   
سال:1388 - دوره:3 - شماره:


  tick  گزارش یک مورد ضربان زودرس دهلیزی همراه با تورم ضربه ای نگاری در گاو - صفحه:1-2

  tick  بررسی اثر عصاره اتانولی بابونه کبیر (Tanacetum Parthenium) بر ممانعت از رشد قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا در ماهی قزل آلا - صفحه:3-5

  tick  ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و بیوشیمیایی غده تیروئید و هورمون های تیروئیدی در فصل تابستان در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی تبریز - صفحه:6-8

  tick  مقایسه پروتکل های مختلف برای ایجاد دیابت تجربی با آلوکسان در موش سوری - صفحه:9-11

  tick  مقایسه عملکرد سالینومایسین با آرم های تجاری مختلف در درمان پیشگیرانه کوکسیدیوز و برخی پارامترهای رشد در نیمچه های گوشتی - صفحه:12-14

  tick  میزان فعالیت ایزوآنزیم استخوانی آلکالین فسفاتاز (Balp) در گاوهای شیری - صفحه:15-17

  tick  مقایسه تاثیر ترکیب سولفات مس و وازلین با پماد فایتو در درمان درماتوفیتوزیز تلیسه ها - صفحه:18-19

  tick  بررسی میزان آلودگی گوسفندان و بزان کشتاری به سیستی سرکوس تنیوکولیس در کشتارگاه مریوان - صفحه:20-23

  tick  مقایسه فعالیت مژک های نای جوجه های گوشتی پس از تلقیح ویروس های برونشیت عفونی و آنفلوانزای طیور با استفاده از رنگدانه سرمه - صفحه:24-26

  tick  تعیین میزان طبیعی پارامترهای هماتولوژیک شترمرغ در ایران - صفحه:27-29

  tick  تأثیر افزودن پودر سیر به جیره بر فعالیت لیزوزیم سرم در جوجه های گوشتی - صفحه:30-32

  tick  کاهش نسبت اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3 و میزان کلسترول و تری گلیسرید گوشت با جایگزین کردن روغن ماهی در جیره جوجه های نر گوشتی - صفحه:33-36

  tick  بررسی هیستوپاتولوژیک ضایعات ریوی حاصله از عوامل پاستورلایی در خرگوش های بخش حیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور در ایران - صفحه:37-41

  tick  بررسی کیفیت شیمیایی، بار میکروبی و حضور باکتری اشرشیا کولی (O157:H7) در آب مرغداری های شهرستان گرمسار - صفحه:42-43

  tick  بررسی برخی شاخص های اپیدمیولوژیک و عیار پادتن ضد بروسلوز در افراد مشکوک به بروسلوز مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان نیشابور طی سال های 1383 تا 1386 - صفحه:44-46

  tick  نحوه اثر مورد Myrtus Communis در ترمیم ضایعات دهانی بیماری تب برفکی نشخوارکنندگان - صفحه:47-48

  tick  ارزیابی سطوح سرمی ویتامین A، بتاکاروتن و ویتامین C در گاوهای مبتلا به تیلریوز - صفحه:49-53

  tick  سنجش میزان پروتئین های فاز حاد (فیبرینوژن، سرم آمیلوئید آ، هاپتوگلوبین و سرولوپلاسمین) در جوجه های گوشتی سالم و مبتلا به گامبورو - صفحه:54-56

  tick  گزارش وجود نوار رحمی در یک قلاده سگ ماده آبستن - صفحه:57-59

  tick  تعیین ارزش تشخیصی سرولوپلاسمین در ورم پستان تحت بالینی گاو - صفحه:60-61

  tick  بررسی و گزارش ضایعات پاتولوژیک غده تیروئید جنین میش های کشتارشده در کشتارگاه صنعتی شهرکرد - صفحه:62-64

  tick  بررسی اثرات درمانی سوسپانسیون خوراکی 2/5% آلبندازول بر نماتودها، سستودهای دستگاه گوارش و فلوک های کبدی گاو - صفحه:65-67

  tick  گزارش وقوع استئودیستروفی فیبروزا در یک گله بز در اطراف شهرکرد - صفحه:68-70

  tick  بررسی نتایج برنامه سوپراوولاسیون و انتقال جنین در گاوداری های شیری منطقه تبریز - صفحه:71-78

  tick  تاثیر فرمالین و کات کبود روی میزان آب موجود در بافت شاخی سم گاو - صفحه:79-82

  tick  بررسی سرولوژیک ابتلای گربه های ولگرد شهر تبریز به بروسلا - صفحه:83-85

  tick  درمان هیپرپلازی خوش خیم پروستات توسط سایپروترون استات خوراکی در سگ - صفحه:86-89

  tick  بررسی تغییرات نتایج سونوگرافی مفصل زانو در نقیصه تجربی تمام ضخامت غضروف مفصلی خرگوش - صفحه:90-92

  tick  بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام متعاقب عمل پیوند ایلئوم به مثانه - صفحه:93-95

  tick  بررسی نسبت های مختلف انرژی قابل متابولیسم به پروتئین خام (Me/Cp) بر روی خصوصیات لاشه و اندام های احشایی بلدرچین ژاپنی - صفحه:96-99

  tick  اثرات امواج گوشی همراه بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم همسترهای نر - صفحه:100-102

  tick  بررسی آلودگی ماست های محلی توزیع شده به قارچ و کولی فرم در سطح شهرستان تربت حیدریه - صفحه:103-105

  tick  مشکلات رفتاری در حیوانات خانگی سالمند - صفحه:106-109

  tick  بررسی میزان آلودگی پستان گاوهای گاوداریهای شهرستان میاندوآب به باکتری باسیلوس سرئوس - صفحه:110-113

  tick  گزارش درمانگاهی وقوع سندرم آسیت ناشی از آسپژیلوزیس در یک گله گوشتی - صفحه:112-113

  tick  شیوع بیماری درماتوفیتوزیز (کچلی) در انسان و دام در منطقه کندوان شهرستان میانه - صفحه:114-117

  tick  بررسی اثر عصاره خام گیاه صبر زرد (Aloe Vera) بر میزان پروتئین های سرمی ماهی کپور معمولی Cyprinus Carpio - صفحه:118-120

  tick  وقوع اسهال خونی ناشی از آفلاتوکسیکوزیس حاد در چند گاوداری شیری و پرواری اطراف تبریز - صفحه:121-123

  tick  بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پریمالاک و فرمکتو بر جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی - صفحه:124-127

  tick  سیالوسل در دو راس گاو و گوساله و درمان آنها - صفحه:128-130

  tick  بررسی هیستوپاتولوژی گواتر در گاوان ارومیه - صفحه:131-133

  tick  بررسی میزان حساسیت، ویژگی، نقطه برش و ارزش پیشگوئی کننده آلبومین بعنوان یکی از پروتئینهای منفی مرحله حاد گاو در کشتارگاه - صفحه:134-136

  tick  گزارش یک مورد سیالوسل در یک رأس گاومیش ماده پنج ساله - صفحه:137-138

  tick  بررسی فراوانی الگوی ضایعات هیستوپاتولوژیک ریوی در گوسفندان و بزهای کشتار شده در اطراف شهر تهران - صفحه:139-140

  tick  بررسی و شناسایی انگل های کرمی دستگاه گوارش گوسفند در کشتارگاه شهرستان فریدونکنار - صفحه:141-142

  tick  بررسی روشهای بیولوژیکی در کنترل باکتری بیماری زای سالمونلا - صفحه:143-145

  tick  مطالعه هیستوپاتولوژی و تعیین فراوانی ضایعات کلیوی گوسفند در کشتارگاه تبریز - صفحه:146-150

  tick  تاثیر محدودیت غذایی بر عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی - صفحه:151-154

  tick  استفاده از ترکیبات نانو سیلور در ضدعفونی سر پستانک گاو - صفحه:155-156

  tick  مقایسه اثرات التیامی پماد پونه کوهی و پماد نیتروفورازون در التیام زخم باز در گاو - صفحه:157-159

  tick  ارزیابی رادیوگرافی شکستگی های استخوانی در اندام های حرکتی پرندگان زینتی - صفحه:160-161

  tick  ارزیابی اولتراسونوگرافیک چشم گوسفند نژاد ترکی - صفحه:162-164

  tick  بررسی علل ضبط کلیه گاوهای کشتارشده در یکی از کشتارگاههای شهرستان رباط کریم - صفحه:165-167

  tick  بررسی ارتباط سم چینی با انحراف اندام خلفی گاو به خارج - صفحه:168-171

  tick  بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی گوسفند سویه قزل در شرایط چرای آزاد - صفحه:172-173

  tick  بررسی تاثیر استفاده از جلبک های دریایی آسکوفیلیوم نودوسوم و لامیناریا دیجیتاتا در فاکتورهای تغذیه ای قزل آلای رنگین کمان - صفحه:174-176

  tick  بررسی اثر آنتی باکتریال اسانس چند گیاه دارویی بر روی باکتری سالمونلای جدا شده از تخم مرغ های مصرفی شهرستان مشهد - صفحه:177-179

  tick  گزارش اختلالات متابولیکی در یک گله بوقلمون مبتلا به دیسکندروپلازی - صفحه:180-181

  tick  تاثیر میزان نوردهی، سن و تعداد دفعات زایش بر میزان استرادیول سرم مادیانهای عرب تبریز - صفحه:182-184

  tick  تشخیص ویروس عامل بیماری مارک طیور (Mdv) با استفاده از Pcr - صفحه:185-187

  tick  آویخته های پیش رونده پوست: رهیافتی مناسب در بهبود زخم های ناحیه ران سگ ها - صفحه:188-190

  tick  ضرورت حضور سلول های تغذیه کننده برای حفظ حالت تمایز نیافته سلول های بنیادی جنینی اسب - صفحه:191-193

  tick  بررسی باکتری شناختی ادرار گوسفندان ارجاعی به کشتارگاه ارومیه - صفحه:194-196

  tick  بررسی تغییرات بار میکروبی ساکروفیل و Tvn ماهی شیربت نگهداری شده در یخ - صفحه:197-198

  tick  بررسی عناصر کمیاب در سرم خون گوسفندان ایرانی نژاد لری بختیاری - صفحه:199-201

  tick  بررسی برخی شاخص های ایپدمیولوژیک و عیار پادتن ضد بروسلوز در افراد مشکوک به بروسلوز مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نیشابور طی سال های 1383 تا 1386 - صفحه:202-204

  tick  اثرات مکمل ال-کارنیتین در جیره گاوهای خشک انتظار زایمان بر شاخص های تولیدمثلی و فراسنجه های شیر - صفحه:205-208

  tick  ارزیابی سه روش تشخیصی در بیماری کتوز تحت بالینی - صفحه:209-212

  tick  بررسی بیوشیمیایی و پاتولوژیکی عوارض ناشی از داروی آزاتیوپرین بر پانکراس و اثر حفاظتی ویتامین C بر آنها در موش رت - صفحه:213-219

  tick  ارزیابی برخی از پارامترهای کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی حومه شهرستان اهواز در دو فصل سرد و گرم - صفحه:220-223

  tick  مطالعه روند تغییرات الکترولیتهای سرم خون در دوره های قبل، حین و پس از زایمان در هنگام استفاده از جیره آنیونیک - صفحه:224-227

  tick  بررسی باقیمانده فورازولیدون در عضلات کپور معمولی با استفاده از دستگاه Hplc - صفحه:228-230

  tick  بررسی مقایسه ای بافت شناسی روده بچه ماهیان کپور معمولی، کپور علفخوار و کپور نقره ای در استخرهای زمستانه پرورش ماهی استان خوزستان - صفحه:231-233

  tick  بررسی پروبیوتیک دارای سودوموناس پوتیدا و پانتوآ آگلومرانس بر سیستم ایمنی همورال، کلسترول و تری گلیسرید در جوجه های گوشتی - صفحه:234-236

  tick  بررسی پاتولوژیک (ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک) و باکتریولوژیک پنومونی های فیبرینی در گاو و گاومیش های استان آذربایجان غربی - صفحه:240-242

  tick  تحریک سیستم ایمنی با استفاده از اسید هیومیک - صفحه:243-245

  tick  گزارش حضور ژیاردیا لامبلیا در آب مرغداری های گوشتی شهرستان گرمسار - صفحه:246-247

  tick  اثرات مفید اضافه کردن کتامین به بوپیواکائین بر روی عملکرد قلبی-تنفسی، و دمای بدن در بیحسی اپیدورال در گوسفند - صفحه:248-251

  tick  کلون سازی Cdna ژن هورمون رشد بز نژاد لری در باکتری E.Coli - صفحه:252-254

  tick  ارزیابی میزان اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی داروی Invemox 15% La در کنترل پنومونی های باکتریایی گاو و گوسفند - صفحه:255-257

  tick  بررسی میزان آلودگی گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه های قم، شهرکرد و اصفهان به ماکروکیست و میکروکیست سارکوسیست - صفحه:258-260

  tick  جستجوی لیستریا منوسایتوژنز در شیر خام و پاستوریزه استان اصفهان - صفحه:261-262

  tick  مقایسه دو روش کور کردن پستان در گاوداریهای صنعتی خرم آباد - صفحه:266-268

  tick  بررسی شیوع، شدت و نوع گاستریت های مزمن در سگ های خانگی به روش هیستوپاتولوژیک در نمونه های حاصل از گاستروسکوپی - صفحه:269-274

  tick  بررسی میزان هورمون های جنسی پروژستون و استروژن در سرم ماهی کپور معمولی یک ساله - صفحه:275-281

  tick  بررسی میزان شیوع باکتریهای اشرشیاکولی O157h7 و لیستریامونوساتیوژنز در دستگاه گوارش کپور ماهیان استان خراسان رضوی - صفحه:282-284

  tick  تعیین فاکتورهای استاندارد لوله گوارش موش سوری نژاد Balb/C بعنوان مدل حیوانی - صفحه:285-287

  tick  تعیین فاکتورهای مرفومتریک طبیعی بدن رت و استفاده کاربردی آن - صفحه:288-290

  tick  گزارش یک مورد از لیشمانیای جلدی انسانی که بصورت همزمان به L.Major و L.Tropica آلوده بوده است، توسط ردیابی مولکولی (Pcr) - صفحه:291-295

  tick  اولین گزارش از جداسازی کپی F انگلهای کمپلکس لیشمانیا دنووانی از فلبتوموس پرفیلیوی در ایران - صفحه:299-300

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی انگلهای لیشمانیای کمپلکس دنووانی در کانون آندمیک منطقه گرمی - صفحه:301-302

  tick  تأثیر مقادیر مختلف کلسیم، فسفر و ویتامین D3 جیره بر رسوب کلسیم و فسفر در درشت نی و میزان کلسیم و فسفر سرم خون جوجه های گوشتی - صفحه:303-305

  tick  بررسی میزان شیوع آلودگی قارچی، فراوانی قارچهای توکسین زا در خوراک دام و انسان و ارتباط توکسین زایی آنها با مواد غذایی - صفحه:306-308

  tick  بررسی شایع ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام در حیوانات خانگی غیربومی - صفحه:309-311

  tick  بررسی تغییرات بار میکروبی مزوفیل و Tvn ماهی بنی نگهداری شده در یخ - صفحه:312-313

  tick  گزارش آلودگی به جرب کوریوپتس بویس (Chorioptes Bovis) در یک واحد گاوداری صنعتی اطراف شهرکرد - صفحه:314-316

  tick  بررسی باکتریولوژیکی انواع تخم پرندگان مصرفی غیرصنعتی (رسمی) شهر تهران - صفحه:317-319

  tick  روش های تشخیصی بیماری نکروز عصبی ویروسی (Viral Nervous Necrosis) در ماهیان کفال طلایی (Golden Grey Mullet) دریای مازندران - صفحه:320-322

  tick  اولین گزارش وقوع هیستومونیازیس در گله مرغ مادر از علمده مازندران (شرکت قطره طلا) - صفحه:323-325

  tick  تأثیر افزودن پروبیوتیکی بر پایه استرپتوکوکوس فاسیوم و بیفیدوباکتریوم ها به جیره بر مقادیر کلسترول و تری گلیسرید سرم جوجه های گوشتی - صفحه:326-328

  tick  مقایسه نتایج حاصل از کشت مستقیم و کشت رسوب شیر تازه و منجمدشده در تشخیص ورم پستان باکتریایی - صفحه:329-331

  tick  بررسی ارتباط بین هیپرکراتوزیس (Hyperkeratosis) نوک سرپستانک با تعداد سلولهای سوماتیک شیر (Somatic Cell) در گاوداریهای شیری اطراف تبریز - صفحه:332-334

  tick  اثر فاکتورهای محیطی، سن، وزن و طول ماهی بر فراوانی نسبی آلودگی آبشش ماهیان بنی (Barbus Sharpeyi) به انگل ارگازیلوس اواتا (Ergasilus Ovata) در فصول مختلف سال 1384 در تالاب شادگان - صفحه:335-337

  tick  ناهنجاری های اسکلتی در سنجاب های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز - صفحه:338-340

  tick  بررسی میزان شیوع آدنوویروس تیپ 2 در سگ های مبتلا به بیماری های تنفسی، ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز - صفحه:341-343

  tick  گزارش یک مورد نادر از آلودگی به انگل آسکاردیا کلومبه در کبوتران شهرستان تربت حیدریه - صفحه:344-345

  tick  بررسی اثر ملاتونین در کاهش شکاف کام ناشی از سدیم والپروات در جنین موش صحرایی - صفحه:346-347

  tick  مطالعه شیوع و توان زئونوتیک کامپیلوباکتری های جداشده از مرغداری های گوشتی منطقه رشت - صفحه:348-350

  tick  مطالعه شیوع عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (Ort) در مرغداری های گوشتی گیلان - صفحه:351-354

  tick  مقایسه اثر گلی بنکلامید و عصاره میوه کنار بر دیابت تجربی ناشی از آلوکسان در سگ - صفحه:355-357

  tick  اثرات کاهش درصد پروتئین خام جیره ی غذایی و مکمل سازی آن با سطوح مختلف اسیدهای آمینه ی متیونین و لیزین بر عملکرد مرغان تخم گذار در مرحله ی آخر تخم گذاری - صفحه:358-362

  tick  بررسی میزان شیوع انگل های خونی کبوتر در گرمسار در سال 1387 - صفحه:363-364

  tick  گزارش یک مورد مننگوسل به همراه کریتورکیدیسم دو طرفه در گوساله بومی - صفحه:365-367

  tick  ارزیابی ارتباط عفونت های روتاویروسی و کروناویروسی گوساله ها با اسهال در گاوداریهای شیری با استفاده از روش Capture Elisa - صفحه:368-371

  tick  گزارش حضور بالانتیدیوم کولی (Balantidium Coli) در آب مرغداری های گوشتی شهرستان گرمسار - صفحه:372-373

  tick  ارزیابی کیفی تخم مرغ های حاصل از مرغان تغذیه شده با روغن ماهی و ویتامین A - صفحه:374-376

  tick  هیستومورفولوژی و هیستوشیمی حلق و مری در ماهی شبه شوریده (Johnius Belangerii) بالغ سواحل خلیج فارس - صفحه:377-378

  tick  بررسی اثر عصاره گیاه خار مریم (Silybum Marianum) بر عیار پادتن ضدباکتری آئروموناس هیدروفیلا در سرم ماهی کپور معمولی Cyprinus Carpio - صفحه:379-380

  tick  بررسی مورفولوژی اسپرم اپیدیدیمی گاو میش رودخانه ای - صفحه:381-383

  tick  اولین گزارش هپاتوسلولار کارسینوما توام با آدنوکارسینومای مجاری صفراوی در قزل آلای رنگین کمان در ایران - صفحه:384-386

  tick  بررسی میزان و نوع آلودگی قارچی آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه اسلامی واحد ارومیه - صفحه:387-389

  tick  هیستوپاتولوژی کاراپاس میگوی لیتوپنائوس وانامی (Litopenaeus Vannamei) در بیماری لکه سفید (White Spot) - صفحه:390-391

  tick  مطالعه هیستومورفولوژی و هیستوشیمی معده و روده در ماهی شوریده Otolithes Ruber بالغ سواحل خلیج فارس - صفحه:392-393

  tick  تفسیر نتایج لوکوگرام در طیور صنعتی ایران - صفحه:394-397

  tick  بررسی گذشته نگر سنگ های ادراری در سگ های ارجاعی به کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان در بازه زمانی چهار ساله - صفحه:398-400

  tick  بررسی مقایسه ای بیماری های شایع در مزارع پرورش طیور گوشتی استان خراسان جنوبی - صفحه:401-403

  tick  ارزیابی میزان اثر بخشی بالینی و آزمایشگاهی داروی Dufamox-G 15040 در کنترل پنومونی باکتریایی گوسفند و گاو (گوساله) - صفحه:404-407
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved