>
Fa   |   Ar   |   En
   تاکسونومی و بیوسیستماتیک   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:3


  tick  مطالعه ساختار ژنتیکی پایکای افغانی (Ochotona Rufescens) با استفاده از توالی ناحیه D-Loop ژنوم میتوکندریایی در خراسان شمالی - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی اعتبار آرایه‌شناختی کلادهای مولکولی طایفه Arvicolini (پستانداران) - صفحه:13-22

  tick  بررسی مقدماتی فیلوژنی و ساختار ژنتیکی میگوی موزی (Fenneropenaeus Merguiensis) در خوریات لافت و سیریک خلیج فارس با استفاده از توالی‌یابی ژن میتوکندریایی 16s Rrna - صفحه:23-36

  tick  فون کنه‌های خاک‌زی زیرگروه Dermanyssiae (Mesostigmata: Gamasina) در شمال غرب استان کرمان - صفحه:37-48

  tick  چک‌لیست و کلید شناسایی برای لاروهای خانواده Chironomidae‌ (Diptera: Insecta) در رودخانه‌ ماربر (اصفهان، ایران) - صفحه:49-64

  tick  مطالعه دوشکلی جنسی در سوسک کلرادو (Leptinotarsa Decemlineata)، (Coleoptera: Chrysomelidae) با روش ریخت‌سنجی هندسی در غرب و شمال‌غرب ایران - صفحه:56-72

  tick  بررسی ویژگی‌های دانه گرده در برخی گونه‌های گروه Grumosae از جنس Ranunculus در ایران - صفحه:73-84

  tick  مطالعه فلوریستیک منطقه قره‌چه در شمال شرق استان خراسان رضوی - صفحه:85-102

  tick  معرفی فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مناطقی از غرب شهرستان چابهار (استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:103-110

  tick  معرفی نرم‌افزار جدید Checkname با کاربرد در تجمیع و افزایش دقت و صحت فهرست‌های فلوریستیک - صفحه:111-122

  tick  بررسی قرابت گونه‌های جنس Carduus L. تیره Asteraceae بر اساس صفات ریخت‌شناسی در ایران - صفحه:123-136
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved