>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حسابداری مالی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:2


  tick  بررسی سودمندی طبقه‌بندی‌کنندۀ جنگل‌های تصادفی و روش انتخاب متغیر ریلیف در پیش‌بینی بحران مالی: مطالعۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:1-24

  tick  تاثیر ویژگی‌های شرکت‌ بر میزان افشای اختیاری در گزارشگری سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:25-38

  tick  رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس سنجه‌های ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیک چند شاخصه Topsis و مقایسه معیارهای ارزیابی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:39-64

  tick  اثر تدوین استاندارد و مقررات‌گذاری بر رابطۀ همزمان سطح افشای اطلاعات، عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:65-84

  tick  هزینۀ نمایندگی جریان نقد آزاد و قیمت‌گذاری نادرست سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:85-100

  tick  بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی در تقلیل هزینه‏های نمایندگی: رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری - صفحه:101-124
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved