>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حسابداری مالی   
سال:1389 - دوره:2 - شماره:4


  tick  کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری - صفحه:1-20

  tick  نقش اطلاعات حسابداری (هزینه‌یابی) منابع انسانی روی سازه‌های سیستم ارزیابی متوازن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:21-44

  tick  مقایسه محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود و زیان میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:45-66

  tick  مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:67-88

  tick  بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:89-108

  tick  مقایسه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با مدل تعدیل شده برای شرایط تورمی - صفحه:109-124

  tick  تأثیر مکانیزم‌های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:125-144

  tick  اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام - صفحه:145-158

  tick  بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:159-172

  tick  بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند - صفحه:173-186
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved