>
Fa   |   Ar   |   En
   فنون ادبی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:1


  tick  بررسی نشانه‌معناشناختی داستان لیلی و مجنون جامی بر پایه تحلیل گفتمان - صفحه:1-18

  tick  درآمـدی بر آسیب شناسی شعر معاصر در حـوزه معنایی زبان (با نگاهی نقدی - تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق) - صفحه:19-38

  tick  بازخوانی مولّفه موسیقایی وزن «شعر» و عوامل موثر بر آن - صفحه:39-52

  tick  نشانه‌شناسی تخیل و استعاره در داستان «نشانی» احمدرضا احمدی - صفحه:53-62

  tick  تحلیل سبک عزیزی در یک لیوان شطح داغ - صفحه:63-76

  tick  بررسی رجعت نوستالژیک به عناصر فرهنگ عامّه در دو منظومه «یادِتِن» و «مارووزو» - صفحه:77-90

  tick  جنبه‏ های برﺟﺴﺘﮥ سبکی در موسیقی شعر ناصرخسرو - صفحه:91-108

  tick  نقد کهن‌الگویی داستان «دژ هوش‌ربا» - صفحه:109-118

  tick  تحلیل نحوی «هم‌نقش ضمیر» با نگاه به ساختار فعل و نقش ضمایر متّصل در جمله‎های انفعالی ـ احساسی - صفحه:119-132

  tick  پردازش شخصیت‌ و درون‌مایه اخلاقی در دو اثر مرزبان‌نامه سعدالدین وراوینی و فابل‌های ژان دو لافونتن - صفحه:133-142

  tick  تبیین و تحلیل بن‌مایه‌های اساطیری در ساختار قصّه «ماه‌پیشانی» - صفحه:143-160

  tick  «بررسی عکس اختیار تسکین» - صفحه:161-172

  tick  براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه - صفحه:173-186

  tick  پیشینه و انواع خودزندگی‌نامه‌نوشت‌ در ایران باستان - صفحه:187-202

  tick  کارکردِ عروضیِ ردیف در شعر فارسی - صفحه:203-214
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved