>
Fa   |   Ar   |   En
   فنون ادبی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:2


  tick  بررسی ساختاری حکایت «خیر و شر» نظامی گنجه‏ای بر اساس الگوی کنشی گرماس - صفحه:1-14

  tick  بررسی نقش قافیه در تحولات آوایی زبان فارسی - صفحه:15-32

  tick  قیدهای آغازین‌، عنصری از الگوی وصفی - روایی در شعرِ نیما - صفحه:33-46

  tick  بازتاب فرامتن تاریخی در سوگ‌ سروده‌های دفاع مقدس (از 1359 تا پایان 1363 هـ. ش) - صفحه:47-66

  tick  قرینه ‏پردازی در نفثه‏ المصدور - صفحه:67-84

  tick  بررسی روابط متقابل تغزل سعدی و موسیقی آوازی ایران - صفحه:85-99

  tick  شگرد‏های متناقض‏ نمایی (پارادوکس) زیبایی‏ شناختی - صفحه:100-116

  tick  بحث در تشبیه تمثیل و کارکرد آن در غزل صائب تبریزی - صفحه:117-136

  tick  کارکرد عناصر داستانی در ماجرای فرود شاهنامه - صفحه:137-154

  tick  ریشه شناسی واژه ترجمه - صفحه:155-164

  tick  بررسی موسیقی‏ بیرونی و کناری در غزلیات قصاید ظهیر‏فاریابی - صفحه:165-178

  tick  تاملی در تحول مناظره از درخت آسوریک تا اشعار نیمایی - صفحه:179-190

  tick  بررسی و تفسیر رمزگان‌های متنی در داستان طوطی و بازرگان مثنوی - صفحه:191-200

  tick  بثّ‏ الشکوی در شعر شهریار - صفحه:201-214
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved