>
Fa   |   Ar   |   En
   جامعه شناسی کاربردی   
سال:1395 - دوره:27 - شماره:4


  tick  بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی م‍وثر بر مصرف انرژی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‏ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان) - صفحه:1-26

  tick  بررسی رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی، مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج - صفحه:27-46

  tick  بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن (Bsc) (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه) - صفحه:47-60

  tick  تاثیر انسجام سازمانی بر آمادگی برای تغییر سازمانی - صفحه:61-78

  tick  مطالعه چگونگی نگرش دانشجویان به دین (مدلی بر اساس نظریه‌ زمینه‌ای Gt) مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان - صفحه:79-98

  tick  تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج - صفحه:99-116

  tick  عوامل موثر بر تضاد نقش‌ های زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگی در شهر همدان - صفحه:117-132

  tick  زمینه‌‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد - صفحه:133-152

  tick  بررسی تغییرات ساخت اجتماعی (ساخت رابطه ‏ای): مطالعه جامعه‏ شناختی پیوندهای شبکه ‏ای بازار تهران - صفحه:153-170

  tick  بررسی تاثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان کارخانه گلسان بافت شهر تبریز) - صفحه:171-190
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved