>
Fa   |   Ar   |   En
   جامعه شناسی کاربردی   
سال:1394 - دوره:26 - شماره:2


  tick  بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان - صفحه:1-16

  tick  بررسی تاثیر دین‌داری بر گرایش به رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تاکید بر نظام مردمسالاری دینی - صفحه:17-40

  tick  مطالعه کیفی از نحوه درک و تصور کنشگران از مصادیق تحقیر اجتماعی - صفحه:41-58

  tick  تحلیل مضمون تفکرات قالبی نسبت به قومیت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان) - صفحه:59-76

  tick  تاثیر احساس نابرابری جنسیتی بر سرمایه اجتماعی زنان تحصیلکرده شهر اصفهان - صفحه:77-90

  tick  تبیین نقش تلویزیون و مطبوعات در رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان) - صفحه:91-106

  tick  تحلیل تجربه‌های زنان سنندجی از فالگیری (مطالعه کیفی دلایل و پیامدهای فالگیری) - صفحه:107-124

  tick  بررسی کیفی تاثیر فمینیسم رادیکال بر نقش زن در نهاد خانواده و مقایسه آن با تمهیدات اسلام (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان) - صفحه:125-140

  tick  عزت نفس به مثابه میانجی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی مورد مطالعه زنان و مردان متاهل شهر یاسوج - صفحه:141-158

  tick  تغییرات فرهنگی و اُفت باروری در ایران (برپایه‏ تحلیل ثانوی داده‏های پیمایش ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان) - صفحه:159-180

  tick  بررسی تاثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی- مورد مطالعه: شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک - صفحه:181-196

  tick  پاپ شدن نوحه؛ ابزار نرم تقدس‌زدایی از عزاداری (تحلیل تقارن محتوای نوحه پاپ) - صفحه:197-212
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved