>
Fa   |   Ar   |   En
   جامعه شناسی کاربردی   
سال:1391 - دوره:23 - شماره:47


  tick  بررسی عوامل موثر بر شادی دانشجویان با تاکید بر مشارکت اجتماعی - صفحه:1-18

  tick  بررسی نگرش دانشجویان پیرامون پیامدهای فرهنگی – اجتماعی و فردی – خانوادگی -افزایش پذیرش داوطلبان زن در آموزش عالی - صفحه:19-36

  tick  فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی - صفحه:37-74

  tick  بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان - صفحه:75-92

  tick  بررسی تاثیر برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی بر بهزیستی کارمندان سازمان های شهر کرمان - صفحه:93-122

  tick  مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراحی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان و دختران 64-16 ساله شهر تبریز) - صفحه:123-140

  tick  گرایش به حجاب و سبک‌های متفاوت زندگی -مطالعه موردی: زنان شهر شیراز - صفحه:141-166

  tick  بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرند - صفحه:167-184

  tick  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به وندالیسم(خرابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج - صفحه:185-206

  tick  بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز) - صفحه:207-229
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved