>
Fa   |   Ar   |   En
   جامعه شناسی کاربردی   
سال:1392 - دوره:24 - شماره:1


  tick  سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه‏ای - صفحه:1-16

  tick  شبکه اجتماعی همسرگزینی و تاثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متاهل - صفحه:17-36

  tick  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مصرف گرایی سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان - صفحه:37-53

  tick  دین و سلامت: آزمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه‌ای از دانشجویان - صفحه:55-77

  tick  مقایسه‌ رابطه بین عوامل فرهنگی و میزان مسوولیت‏پذیری - صفحه:79-98

  tick  تحلیل تطبیقی محتوای تصاویر کتاب های آموزش عمومی از منظر بازنمایی فرهنگ پوشش بین دو کشور ایران و سوریه - صفحه:99-122

  tick  تحلیل جامعه‏شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری - صفحه:123-136

  tick  مطالعه مقایسه‏ای شاخص‏های توسعه جنسیتی در شهرهای لرستان 1385 - صفحه:137-152

  tick  بررسی نمودهای عرفی شدن دین در سبک زندگی جوانان شهر اصفهان - صفحه:153-176

  tick  مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی - صفحه:177-190

  tick  بررسی رابطه بین سبک‌های ارتباطی خانواده‌ها و فرآیند تصمیم‌گیری پیش از خرید نوجوان‌ها - صفحه:191-208

  tick  بررسی وضعیت مولفه‏های سرمایه اجتماعی شهری در شهرهای مرکزی استان آذربایجان‌شرقی - صفحه:209-230
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved