>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی محیطی   
سال:1394 - دوره:26 - شماره:4


  tick  تحلیل مولفه‌های سرمایه اجتماعی در محله عامری شهر اهواز - صفحه:1-20

  tick  بررسی همدید کنش‌های چرخندی و همبستگی آنها با بارش کشور در سال 1372 - صفحه:21-40

  tick  بررسی عوامل موثر در شکل‌گیری فروچاله‌ها در سازندهای کارستی با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره در محیط Arcgis و Spss (مورد مطالعه: ناهمواری ‌های بیستون – پرآو) - صفحه:41-62

  tick  ارزیابی و پهنه‌بندی خطر ریزش با استفاده از مدل Vikor (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آق لاقان چای) - صفحه:63-80

  tick  پیش‌بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی مناطق حفاظت شده در سال‌های 2011 تا 2039 با مدل Hadcm3 (مطالعه موردی در استان همدان) - صفحه:81-96

  tick  مدل‌سازی توسعه شهری با استفاده از رویکردهای پیش‌پردازش آماری و مدل پرسپترون چند لایه (نمونه موردی: کلان شهر تهران) - صفحه:97-118

  tick  سهم جلگه‌های ساحلی جنوب ایران در تولید ریزگردهای اقلیمی (مطالعه موردی استان‌های خوزستان و بوشهر) - صفحه:119-134

  tick  مقایسه دو مدل منطق فازی و (Ahp) در ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر با تاکید بر پارامترهای طبیعی (مطالعه موردی: شهر سرعین) - صفحه:135-150

  tick  ارزیابی دمای سطح زمین در ارتباط با روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان) - صفحه:151-170

  tick  پهنه‌بندی مناطق دارای پتانسیل آتش‌ سوزی در جنگل ‌ها با استفاده ازروش ‌های تصمیم‌گیری چند معیاره - صفحه:171-198

  tick  ارزیابی تناسب اراضی برای کشت برنج در استان زنجان در قالب مدل فائو و با استفاده از تکنیک‌ تلفیقی Ahp-Topsis در محیطGis - صفحه:199-218

  tick  طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌ های فراگیر ایران - صفحه:219-246

  tick  الگوی مدیریت ضایعات و پسماندهای دامی (مطالعه موردی: روستای گرگیدر- شهرستان روانسر) - صفحه:247-262

  tick  ظرفیت تحمل زیست ‌محیطی و تراکم توسعه پایدار شهری در منطقه 9 شهرداری مشهد - صفحه:263-286
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved