>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی محیطی   
سال:1394 - دوره:26 - شماره:1


  tick  اثر خطای زمین مرجع نمودن بر روی بازتابندگی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین در مناطق شهری - صفحه:1-14

  tick  تحلیل کمی ناهنجاری سلسله مراتبی شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک، مطالعه موردی: 10 حوضه آبخیز زاگرس - صفحه:15-34

  tick  ارزیابی تطبیقی عملکرد خطوط ویژه اتوبوسرانی از نگاه مسافرین، مطالعه موردی محور نمازی- زند شهر شیراز - صفحه:35-52

  tick  برهان خلف: مکان گزینی سدهای زیرزمینی - صفحه:53-66

  tick  مدل‌سازی فرونشست دشت نیشابور با استفاده از سری‌های زمانی و تکنیک Dinsar - صفحه:67-84

  tick  تحلیل و ارزیابی تطبیقی وضعیت مبلمان شهری در پارک های درون شهری کلانشهرها از دیدگاه شهروندان(مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان) - صفحه:85-104

  tick  پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره‌مکانی (Smce) (مطالعه موردی: حوضه‌آبخیز شهرستان بن استان چهارمحال‌وبختیاری) - صفحه:105-116

  tick  آشکارسازی تغییرات ساختمان‌ها از تصاویر ماهواره‌ای کوئیک برد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم‌گیری - صفحه:117-128

  tick  ارزیابی اثر بخار آب ستونی جو بر محاسبات جابجایی سطح زمین در روش Dinsar (سنجنده Asar) - صفحه:129-146

  tick  مقایسه مدل‌های تصمیم‌گیری تاپسیس و تحلیل سلسه‌مراتبی در پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی حوضه دشت یزد – اردکان در محیط Gis - صفحه:149-156

  tick  تلفیق Ahp و سیستم استنتاج فازی به منظور مسیریابی خطوط انتقال برق مطالعه موردی شهرستان کهک - صفحه:157-166

  tick  کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) در پهنه بندی خطر آتش سوزی مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جنگلی هلن- زاگرس مرکزی - صفحه:167-180

  tick  مسیریابی بهینه امدادرسانی به مصدومان زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و مدل سه ‌بعدی منطقه حادثه‌دیده مبتنی بر الگوریتم میانگین وزن‌دار مرتب - صفحه:181-190

  tick  تعیین مسیر بهینه قطار بین شهری یزد- اردکان با استفاده از منطق فازی - صفحه:191-202

  tick  توزیع فضایی و مکان یابی کتابخانه‌های عمومی شهر بروجرد با استفاده از مدل Ahp و تکنیک Gis - صفحه:203-220

  tick  The Role Of The Transport System In The Economic Development Of Bosnia And Herzegovina - صفحه:221-238
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved