>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی محیطی   
سال:1391 - دوره:23 - شماره:2


  tick  بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی - صفحه:1-14

  tick  تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (1987 - 2005) - صفحه:15-34

  tick  ارزیابی دقت و صحت شاخص های ژئومورفولوژیکی با استفاده از داده های ژئودینامیکی( مطالعه موردی : حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران ) - صفحه:35-52

  tick  تحلیل تطبیقی سطح و میزان توسعه یافتگی اجتماعی شهرستان های استان هرمزگان - صفحه:53-68

  tick  تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش با استفاده از روش پرالانگ - صفحه:69-86

  tick  پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای - صفحه:87-100

  tick  بررسی فشار جمعیت انسانی بر محیط زیست مطالعه موردی حوضه مسیله کاشان - صفحه:101-116

  tick  بررسی عملکرد شهر جدید بینالود در جذب جمعیت - صفحه:117-132

  tick  بررسی تحلیلی- تطبیقی شاخص های توسعه گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان - صفحه:133-150

  tick  تحلیلی کارکردی از نقش اقتصادی شهرهای کوچک در توسعه روستایی مطالعه موردی؛ زاهدشهر در بخش شیبکوه فسا - صفحه:151-172

  tick  سنجش توانمندیهای بوم گردی مناطق حفاظت شده با استفاده از Gis (مطالعه موردی:پناهگاه حیات وحش قمیشلو) - صفحه:173-188

  tick  آثار تشکیل حکومت ناحیه ای کردستان عراق بر نواحی کردنشین ایران - صفحه:189-206
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved