>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی محیطی   
سال:1390 - دوره:22 - شماره:3


  tick  شناسایی منابع ماسه های بادی ارگ نوق با استفاده از تحلیل باد و مورفومتری ذرات ماسه - صفحه:1-16

  tick  بررسی همدید توفان های گردوغبار در مناطق غربی ایران طی سال های 1384 تا 1388 (مطالعه موردی: موج فراگیر تیر ماه 1388) - صفحه:17-34

  tick  تحلیلی بر جاذبه ها و تسهیلات گردشگری منطقه اورامانات - صفحه:35-52

  tick  بررسی و اولویت بندی چالش های حاشیه نشینان منطقه دهلکوه شهرستان بیرجند - صفحه:53-68

  tick  تجزیه و تحلیل ناهنجاری های اقلیمی موثر بر فرایند بیابان زایی در منطقه خضرآباد یزد - صفحه:69-94

  tick  تحلیل روند بارش سالانه ایران - صفحه:95-106

  tick  اولویت بندی عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی (مطالعه موردی سازمان های مرتبط با بحران شهر اصفهان) - صفحه:107-124

  tick  دینامیک دریا و عوامل موثر بر نوسانات تراز دریا در تحول قاعده دلتاهای شمال تنگه هرمز - صفحه:125-142

  tick  ارزیابی پتانسیل های اقلیمی کشت زعفران در شهرستان مرودشت - صفحه:143-154

  tick  بررسی پدیده نشست زمین و شکستگی های موجود در منطقه رستاق جنوب میبد - صفحه:155-166

  tick  مطالعه توزیع زمانی - مکانی احتمال وقوع یخبندان در استان زنجان - صفحه:167-184

  tick  بررسی افتراق مکانی- فضایی محله های شهر زابل در برخورداری از شاخص های مسکن سالم - صفحه:185-202
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved