>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی محیطی   
سال:1388 - دوره:20 - شماره:3


  tick  فضا و نگرش فضایی در مطالعات خاک و ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: سرآب حوضه آبی زاینده رود) - صفحه:1-20

  tick  تحلیلی بر روند تغییرهای سطوح توسعه و نابرابری های ناحیه ای در نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سال های 1365، 1375 و 1385 - صفحه:21-44

  tick  نقش و جایگاه برنامه ریزی چند بعدی در توسعه توریسم و اکوتوریسم مطالعه موردی: منطقه خرو طبس - صفحه:45-62

  tick  بررسی رابطه بین بارش و توپوگرافی در دامنه های شرقی و غربی منطقه کوهستانی تالش - صفحه:63-84

  tick  تاثیر رگبارهای منفرد بر مدیریت بحران سیل (نمونه مطالعاتی حوضه فارسان) - صفحه:85-100

  tick  بررسی میزان مشارکت عشایر بخش دیشموک، در طرح های توسعه روستایی - صفحه:101-118

  tick  تحلیل مقایسه ای ارتباطات بین مولفه های مورفومتری نبکا و مورفولوژی گیاهی گونه های Tamarix Mascatensis، Reaumuria Turkestanica و Alhagi Mannifera در کفه خیرآباد سیرجان - صفحه:119-134

  tick  ارزیابی نسبی فعالیت های تکتونیکی با استفاده از تحلیل های شکل سنجی (مورد نمونه: حوصه اوجان چای، شمال شرقی کوهستان سهند) - صفحه:135-154

  tick  برآورد انرژی باد در ایستگاه های همدیدی استان اصفهان - صفحه:155-172
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved