>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)   
سال:1393 - دوره:14 - شماره:4


  tick  تاثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:1-22

  tick  عوامل موثر در توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران - صفحه:23-56

  tick  رشد صنعت و خروج بنگاه‌های صنعتی: رهیافت مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی - صفحه:57-78

  tick  اندازه گیری زیست کارآیی پالایشگاه های نفت ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها - صفحه:79-96

  tick  تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر بهره‏وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران - صفحه:97-112

  tick  تجزیه و تحلیل خسارت‌های رفاهی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در ایران (با رویکرد دینامیک سیستم) - صفحه:113-147

  tick  بررسی اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب خاورمیانه - صفحه:149-175

  tick  اثر سرمایه گذاری دولت در بخش ورزش بر رشد اقتصادی در ایران - صفحه:177-210

  tick  مدلی پویا برای آتی های صنعت نفت ایران - صفحه:211-228

  tick  سیکل های تجاری اقتصاد آمریکا و مقایسه موردی با اقتصاد ایران - صفحه:229-252
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved