>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)   
سال:1393 - دوره:14 - شماره:3


  tick  تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی بر ارتباط متقابل رشد و توزیع عادلانه‌ منابع مالی در استان های ایران (1386- 1380) - صفحه:1-22

  tick  نقش متوسط سالهای تحصیل در روند رشد اقتصادی کشورها (رویکرد بارو و لی در سنجش سرمایه انسانی) - صفحه:23-43

  tick  بررسی اثرات اقتصادی شوک های قیمتی نفت و مواد غذایی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران - صفحه:45-64

  tick  شاخص های صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ بررسی موردی: تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس - صفحه:65-92

  tick  بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در اقتصاد ایران در سال 89 - صفحه:93-119

  tick  انتخاب شاخص های ارزیابی در تحلیل پوششی داده ها با رگرسیون لجستیک - صفحه:121-139

  tick  بررسی همگرایی باشگاهی بین استان های ایران طی سال های 1379-1388 - صفحه:141-158

  tick  مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه مهر ایران - صفحه:161-178

  tick  بررسی تاثیر شوک های نفتی با تاکید بر اثرات نامتقارن آن بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1387-1350 - صفحه:179-200
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved