>
Fa   |   Ar   |   En
   روانشناسی بالینی و شخصیت   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:11


  tick  اثر بخشی بازی‌های توجهی بر میزان عملکرد حافظه و یادگیری کودکان پیش دبستانی با ناتوانی های یادگیری عصب روانشناختی - صفحه:3-10

  tick  بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی صبر و مولفه های آن در دانشجویان - صفحه:11-23

  tick  تعیین سطح پیش بینی کننده عزت-نفس در خود ناتوان سازی میان دانشجویان ورزشکار قهرمان و غیرقهرمان در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - صفحه:25-36

  tick  بررسی اثربخشی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر کاهش تفکرات غیرمنطقی دانش آموزان دختر کلاس اول مقطع راهنمایی شهرستان بروجن - صفحه:37-49

  tick  بررسی رابطه ی مهارت تفکر انتقادی با کیفیت زندگی، سلامت روان، مقبولیت اجتماعی و قدردانیِ دانشجویان پزشکی - صفحه:49-60

  tick  تاثیر مداخلات شناختی ـ رفتاری بر کنترل خشم دانش آموزان دبیرستانی - صفحه:61-70

  tick  کارآمدی مداخله رفتاری- ذهن-آگاهی در ارتقا خودپنداشت و بهبود کیفیت زندگی در دانشجویان دختر دارای تصویر بدنی منفی - صفحه:71-86

  tick  بررسی اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز و کاهش بیش فعالی و تکانشگری در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی((Adhd - صفحه:85-99

  tick  رابطه بین اسکیزوتایپی و علایم افسردگی با توجه به نقش میانجی نشخوارفکری - صفحه:99-108

  tick  پیش‌بینی اختلال جسمانی شکل در کودکان دارای اضافه وزن - صفحه:109-121

  tick  مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی با بینش بالا ، پایین و افراد سالم - صفحه:121-132

  tick  بررسی اعتبار و پایایی مقیاس رضایت از زندگی در دانشجویان - صفحه:135-144

  tick  چالش‌های دست یابی و استقرار: Mmpi-2-Rf - صفحه:147-170
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved