>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه پرستاری ایران   
سال:1381 - دوره:15 - شماره:30-31


  tick  بررسی مقایسه ای دقت ارزیابی مادران و پرستاران از شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان در بخشهای جراحی اطفال بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران - صفحه:7-17

  tick  بررسی تاثیر ورزشهای کف لگن بر شدت بی اختیاری استرسی ادرار در زنان - صفحه:18-24

  tick  بررسی خودسوزی و فوت ناشی از آن در زنان بالای 15 سال، استان یزد طی سالهای (1378-1373) - صفحه:25-30

  tick  سوء رفتار در حاملگی - صفحه:31-39

  tick  بررسی نتایج کاردرمانی در شکستگی کالیس - صفحه:40-46

  tick  چه کسانی، با چه مشخصات اقدام به خودکشی می کنند؟ - صفحه:47-51

  tick  بررسی تاثیر آموزش بر میزان اضطراب و دانش بستگان بیماران در انتظار جراحی قلب باز - صفحه:52-58

  tick  ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی کرمان - صفحه:59-64

  tick  بررسی میزان شیوع آرتروز در معلمین و ارتباط آن با وضعیت بدنی حین تدریس - صفحه:65-69

  tick  علل انجام سزارین و مطابقت معیارهای لزوم انجام آن با شواهد علمی - صفحه:70-78

  tick  بررسی مشکلات روابط جنسی ناشی از زایمان در زنان نخست زا - صفحه:79-85

  tick  ارتباط باور بهداشتی زنان در مورد ماموگرافی با انجام آن - صفحه:86-95

  tick  نحوه پیشگیری از انتقال ویروس هپاتیت « سی »در بخش های همودیالیز - صفحه:96-101

  tick  راهکارهای کاهش محدودیت فیزیکی در مراکز روانپزشکی - صفحه:102-105
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved