>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه پرستاری ایران   
سال:1389 - دوره:23 - شماره:64


  tick  عوامل خطر در مبتلایان به انفارکتوس میوکارد بستری در بیمارستان فاطمیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:8-16

  tick  آگاهی، نگرش، عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی تبریز در مورد کنترل عفونت های بیمارستانی - صفحه:17-28

  tick  میزان شیوع کم وزنی نوزادان و عوامل مرتبط با آن - صفحه:29-36

  tick  ارتباط بین کم خونی فقر آهن و بیماری میگرن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان آیت الله کاشانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - صفحه:37-43

  tick  باورهای مذهبی دانشجویان پرستاری کارشناسی و ارتباط آن با میزان اضطراب آنان - صفحه:44-51

  tick  تاثیر تمرینات تن آرامی بر اختلالات خواب سه ماهه سوم بارداری - صفحه:52-58

  tick  تاثیر آموزش قبل از لقاح بر آگاهی و محور کنترل سلامت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج در خصوص تغذیه مناسب (با تاکید بر مصرف آهن و اسید فولیک) ساکن منطقه غرب تهران - صفحه:59-71

  tick  تاثیر بازدید منزل بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در نوزادان مادران سزارین شده - صفحه:72-80
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved