>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1386 - دوره:10 - شماره:2


  tick  اثرات درمانی غضروفک کوسه چانه سفید خلیج فارس (Carcharhinus Dussumieri) بر سرطان غدد پستانی القا شده با استفاده از دی متیل بنز آنتراسن در موش صحرایی نژاد اسپراگ داولی - صفحه:104-111

  tick  مطالعه استریولوژیک تغییرات حجمی قلب ناشی از قرارگیری در میدان الکترومغناطیس در موش صحرایی نر - صفحه:112-118

  tick  بررسی جراحات و تروپیسم بافتی ویروس آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9n2 در ماکیان گوشتی - صفحه:119-127

  tick  اثر جایگزینی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب N-3 در بافت مأکول - صفحه:128-135

  tick  بررسی ارزش تشخیص براش سیتولوژی در تشخیص گاستریت ناشی از هلیکوباکترپیلوری - صفحه:136-142

  tick  بررسی عوارض گاستروستومی اندوسکوپیک و نقش دوز منفرد آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در آن در 136 مورد - صفحه:143-152

  tick  حساسیت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های عفونت زای دستگاه ادراری در بیماران بزرگسال سرپایی در شهر بوشهر - صفحه:153-158

  tick  همبستگی هلیکوباکتر پیلوری با پری فشارخون در ساکنین شمال خلیج فارس - صفحه:159-165

  tick  اپیدمیولوژی آسیب های چشمی ناشی از حوادث شغلی در اصفهان - صفحه:166-174

  tick  هرزه خواری در کودکان زیر 6 سال مهد کودک های شهر بوشهر - صفحه:175-181

  tick  تعیین اولویت های پژوهشی پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل در شهرستان بوشهر به روش دلفی - صفحه:182-189

  tick  وضعیت دفع زباله های بیمارستانی در بیمارستان های استان بوشهر - صفحه:190-198
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved