>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکردهای نوین آموزشی   
سال:1392 - دوره:8 - شماره:1


  tick  تاملی بر مقوله تولید و تدوین برنامه درسی با تاکید بر اندیشه آیزنر: ماموریت منسوخ یا معتبر در رشته برنامه درسی؟ - صفحه:1-20

  tick  حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت‌گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب‌ها - صفحه:21-46

  tick  دیدگاه متخصصان برنامه ‌درسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی درباره چگونگی مشارکت دانشجویان این دوره در برنامه‌ریزی درسی - صفحه:47-88

  tick  پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز بر اساس نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی یادگیری - صفحه:89-104

  tick  زمینه‌یابی ادراک تلفیق فناوری آموزشی در فعالیت های علمی-آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشکده‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم و فنی مهندسی دانشگاه اصفهان - صفحه:105-128

  tick  میزان کاربست مولفه‌های سازمان یاددهنده توسط مدیران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران براساس نظریه تیچی - صفحه:129-148

  tick  بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس درجه‌بندی اسنپ چهار، فرم معلم (Snap-Iv) در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر اصفهان - صفحه:149-168
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved