>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1395 - دوره:18 - شماره:1


  tick  مقایسه میانگین آنتی مولرین هورمون در2 روش لاپاروسکوپی و درمان با کلومیفن سیترات در بیماران با ستدرم پلی کیستیک تخمدان - صفحه:1-8

  tick  ارتباط پلی‌مورفیسم‌های Rs56066773 وRs56232250 از ژن Foxp3 واقع در جایگاه هدف Micrornas با بیماری آرتریت روماتوئید در بیماران مراجعه کننده به کلینیک امام علی (ع) شهرکرد - صفحه:9-17

  tick  پیش بینی اثر گذاری Mir-146, Mir-142 و Mir-150 در تمایز سلول های +Naive Cd4 به سلول های Th17 در بیماری مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:18-26

  tick  بررسی جهش در اگزون های 27و 29 ژن Mybpc3 به روش Pcr-Sscp/Ha در بیماران کاردیومیوپاتی هایپرتروفی استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:27-35

  tick  مقایسه تاثیر مصرف آتورواستاتین و امگا-3 بر شاخص اکسیداسیون لیپیدی در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک - صفحه:36-44

  tick  بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی ‌بیوتیکی سویه ‌های کلبسیلا مولد بتالاکتامازهای وسیع‌ الطیف جدا شده از عفونت های ادراری در بیمارستان‌ های آموزشی شهرکرد - صفحه:45-53

  tick  تعیین برخی فلزات سنگین در قارچ های خوراکی در شهر شهرکرد - صفحه:54-62

  tick  همسانه سازی، بهینه سازی شرایط بیان و تخلیص دمین کاتالیتکی توکسین آدنیلات سیکلاز بوردتلا پرتوسیس از یک سویه بومی ایران - صفحه:63-72

  tick  شناسایی سروتایپ های سالمونلا در طغیان های غذایی با استفاده از سکانس ناحیه ی Its ژن 16s-23s Rrna - صفحه:73-80

  tick  اثر تغییرات پاراکسوناز-1، پراکسید هیدروژن و آدیپونکتین بر فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان دارای فشار خون بالا؛ به دنبال 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط - صفحه:81-92

  tick  مقایسه اثر مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر توان هوازی، بی هوازی و کوفتگی عضلانی در ورزشکاران و غیرورزشکاران - صفحه:93-104

  tick  اثر بخشی آموزش نورو فیدبک بر بهبود حافظه فعال دانش آموزان نارسا خوان : پژوهش مورد منفرد - صفحه:105-121

  tick  مکانیسم های پاتو فیزیولوژی شناخته شده در بروز واریکوسل - صفحه:122-140

  tick  ساختار، عملکرد و کاربرد اینتئین ها در بیوتکنولوژی: یک مقاله مروری - صفحه:141-160
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved