>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1395 - دوره:18 - شماره:3


  tick  ارتباط استرس تحصیلی با کیفیت زندگی دانشجویان - صفحه:1-7

  tick  تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس Dfnb7/11 در بیماران ناشنوای غیر سندرومی مغلوب اتوزومی استان همدان - صفحه:8-18

  tick  پاسخ های ریوی رت های مواجه شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به‌صورت تزریق داخل نایی - صفحه:19-30

  tick  اثربخشی تمرینات حرکتی (قدم زدن) بر ادراک زمان در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی - صفحه:31-39

  tick  بررسی بروز بلوک های شاخه ای قلب و عوامل مرتبط با آن در بیماران انفارکتوس قلبی بستری در بیمارستان هاجر شهرکرد - صفحه:40-47

  tick  جداسازی هم زمان ژن های حدت Gyrb, Oprl, Eta سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی مراکز درمانی استان کرمان با روش Pcr-Multiplex - صفحه:48-56

  tick  اثر مصرف 7 روزه اسید های آمینه شاخه دار بر شاخص های کوفتگی تاخیری بازیکنان مبتدی فوتسال - صفحه:57-67

  tick  بررسی اثر داروی گیاهی گل ساعتی بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی ارتوپدی: مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور - صفحه:68-77

  tick  پیش‌‎بینی بقای عاری از بیماری مبتلایان به‌ سرطان تیروئید و تعیین عوامل موثر بر آن طی سال های 1357 تا 1391 - صفحه:78-86

  tick  مقایسه خودتنظیمی انگیزشی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و دانش آموزان عادی - صفحه:87-97

  tick  بررسی بیوانفورماتیکی ژن کد کننده ی پپتید شبه آنتی تومور- ضددرد از عقرب زرد ایرانی (Mesobuthus Eupeus) - صفحه:98-108

  tick  بررسی ارزش تشخیصی اسکن پرفیوژن میوکارد در تشخیص بیماری عروق کرونر - صفحه:109-117

  tick  تجزیه بنزو (A) پیرن با استفاده از فرآیند اکسیداسیون فتوفنتون: بهینه سازی شرایط تصفیه با استفاده از طراحی آزمایش - صفحه:118-127

  tick  بررسی پلی مورفیسم تکرار Taaaa در ژن P53 و ارتباط آن با سرطان کولورکتال - صفحه:128-136

  tick  بررسی اثر رژیم غذایی دش بر برخی فاکتورهای آنتروپومتریک، بیوشیمیایی خون و فعالیت پاراکسوناز در زنان چاق سالم - صفحه:137-147
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved