>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1396 - دوره:19 - شماره:1


  tick  بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس ‌های Dfnb35 و Dfnb42 در خانواده ‌هایی با ناشنوایی غیرسندرمی مغلوب اتوزومی از استان‌ خوزستان - صفحه:1-9

  tick  تاثیر تمرین استقامتی با شدت متوسط و کاهنده لیپیدی جنستئین در موش های دیابتی شده با استروپتوزوتوسین - صفحه:10-23

  tick  بررسی آلودگی انتروویروسی در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 در استان چهارمحال و بختیاری و مقایسه با افراد سالم - صفحه:24-31

  tick  ارزیابی مدل شناختی شخصیتی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران دارای درد مزمن - صفحه:32-41

  tick  تاثیر اولئورزین زردچوبه بر افزایش تمایز سلول ‌های بنیادی مزانشیمال انسانی به سلول ‌های استخوانی - صفحه:42-51

  tick  اثرات کاهش کوتاه مدت و طولانی مدت استروژن بر گلوکز و فراسنجه‌های چربی در موش ‌های صحرایی اواریکتومی شده - صفحه:52-61

  tick  تاثیر گوه جانبی پا با شیب‌های مختلف بر کینماتیک پا با استفاده از تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی - صفحه:62-72

  tick  غیرفعالسازی کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی توسط نانوذرات نقره برای تصفیه آب آشامیدنی - صفحه:73-80

  tick  مقایسه نقایص کنترل توجه در سه گروه از دانشجویان بهنجار، مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال همبود (اضطراب اجتماعی و افسردگی) دانشگاه لرستان - صفحه:81-92

  tick  بررسی اثرات ضد توموری نانوکپسول سیکلودکسترین حاوی بتولینیک اسید بر رده سلولی Mcf_7 - صفحه:93-104

  tick  تاثیر تمرین تناوبی پرشدت بر آدیپونکتین سرم و تبحر حرکتی در دانش آموزان پسر مبتلا به سندرم اختلال توجه/ بیش فعالی - صفحه:105-116

  tick  شناسایی مولکولی و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک های کوآگولاز منفی جدا شده از عفونت خون کودکان و نوزدان بستری شده در بیمارستان غرضی سیرجان، کرمان - صفحه:117-125

  tick  استفاده از خاکستر تهیه شده از پوسته بادام جهت حذف رنگ اسید رد 18 از محیط آبی - صفحه:126-136

  tick  اعتبار و تکرارپذیری دستگاه اسپاینال موس در اندازه گیری کایفوز سینه ای و لوردوز کمری - صفحه:137-147

  tick  بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر فعالیت گروهی مدرسه - محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر دوره ی ابتدایی - صفحه:148-157

  tick  شیوع سپتی سمی نوزادان در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز - صفحه:158-169
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved