>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1396 - دوره:19 - شماره:2


  tick  بررسی فراوانی حاملین بینی استافیلوکوکوس اورئوس و ارتباط آن با آلودگی دست در کارکنان بالینی بیمارستان کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1394 - صفحه:1-5

  tick  تشخیص اسینتوباکتر بائومانی با استفاده از روش Pcr-Elisa - صفحه:6-16

  tick  بهینه سازی حذف سیپپروفلوکساسیین با فرآیند فوتوشبه فنتون به روش سطح پاسخ و تعیین سنتیک واکنش - صفحه:17-31

  tick  ساخت حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانو ذرات گرافن برای اندازه گیری وارفارین در نمونه های پلاسما - صفحه:32-40

  tick  ارتباط بین ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان اراک - صفحه:41-50

  tick  بررسی بیان Rna ی غیر کد کننده ی بلند Hottip (Lncrna) در رده ی سلولی B16f10 ملانومای موشی - صفحه:51-59

  tick  نقش تعاملی سطوح فعالیت جسمانی و شاخص توده ی بدنی بر عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی افراد سالمند - صفحه:60-75

  tick  بررسی تاثیر آموزش هوش جنسی بر عملکرد جنسی زوجین - صفحه:76-87

  tick  بررسی شیوع آلودگی سالمونلا اینترتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم در گوشت های عرضه شده در شهرکرد سال 1393 - صفحه:88-97

  tick  بررسی مولکولی ژن های بتالاکتاماز وسیع الطیفEsbl (Shv.Tem.Ctx) در باکتری شیگلا سونئی جدا شده از نمونه های بالینی به روش Pcr - صفحه:98-108

  tick  بررسی تاثیر اسید استیک بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش - صفحه:109-123

  tick  بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس Dfnb24 در جمعیتی از خانواده های استان خوزستان مبتلا به ناشنوایی غیر سندرومی مغلوب اتوزومی - صفحه:124-132

  tick  سمیت کلیوی ناشی از نانوذرات سمی اکسید روی در موش سفید آزمایشگاهی نر (Mus Musculus) - صفحه:133-147

  tick  مقایسه اثرات بالینی مصرف آب چغندر خام و چغندر پخته شده بر بهبود فشار خون، عملکرد جریان عروق (Fmd) و سطح سایتوکاین التهابی Tnf-Α خون در بیماران داوطلب مبتلا به فشار خون - صفحه:148-157

  tick  رمزگشایی ژنتیک زبان و تکلم: دیدگاه ژنتیکی بر عناصر عملکردی - صفحه:158-179
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved