>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1395 - دوره:18 - شماره:4


  tick  بررسی پلی مورفیسم Rs6050307 ژن Vsx1 در بیماران مبتلا به کراتوکونوس در چهارمحال و بختیاری - صفحه:1-8

  tick  مقایسه ساختار کروماتین و Plcζ اسپرم بین مردان نابارور الیگوآستنوتراتوزواسپرمی (Oat) و بارور - صفحه:9-19

  tick  بررسی فراوانی حساسیت به آلرژن های غذایی شایع در کودکان 1 تا 6 ساله ‌ی مراجعه کننده به کلینیک امام علی (ع) شهرکرد در سال 1393 - صفحه:20-26

  tick  تاثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به Sle، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده - صفحه:27-37

  tick  عوامل موثر بر کیفیت آموزش تئوری و بالینی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1394 - صفحه:38-45

  tick  پیش بینی سایبرکندوریا بر اساس مولفه های حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی بین دانشجویان دانشگاه های تبریز در سال 1394 - صفحه:46-56

  tick  بررسی مارکر پلی مورفیک Rs9384 واقع در ناحیه ژنی Gcdh مرتبط با بیماری گلوتاریک اسید یوریای نوع 1 - صفحه:57-66

  tick  تاثیر تعرفه های خدمات درمانی بر عملکرد بیمارستان تامین اجتماعی امام علی (ع) استان چهارمحال و بختیاری در سال 1394 - صفحه:67-73

  tick  بررسی تاثیر تمرینات استقامتی با شدت متوسط بر میزان سایتوکین پیش التهابی در موش Balb C مدل سرطان پستان - صفحه:74-80

  tick  بررسی اثر حفاظتی عصاره دیواره بدن خیار دریایی گونه خلیج فارس (Holothuria Arenicola) در پیشگیری از آسیب القایی میدان الکترومغناطیسی (Hz 50) بر اسپرم و هورمون های جنسی موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C - صفحه:81-93

  tick  اثر عوامل مترشحه سلول های بنیادی مزانشیمال تیمار شده با نیکوتین، بر روی عملکردهای نوتروفیل ها - صفحه:94-105

  tick  تاثیر نوع و ترتیب تکالیف زبانی بر یادگیری لغات انگلیسی تخصصی در زبان آموزان دانشگاه علوم پزشکی - صفحه:106-113

  tick  نانوبیوسنسور مبتنی بر هیبریداسیون Dna برای تشخیص توالی ژن Rfbe در نمونه واقعی باکتری اشریشیاکولی O157:H7 - صفحه:114-124

  tick  جداسازی و بهینه سازی باکتری های تولید کننده آنزیم آسپارژیناز در بستر جامد با استفاده از روش Plackett-Burman - صفحه:125-134

  tick  بهینه سازی حذف نیترات از محلول های آبی به روش الکتروکوگولاسیون با استفاده روش پاسخ سطح - صفحه:135-146
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved