>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1387 - دوره:10 - شماره:4


  tick  اثر داروی میتومایسین - C بصورت موضعی و با دوز پایین در درمان ورم ملتحمه بهاره راجعه - صفحه:1-7

  tick  مقایسه دو روش بیهوشی با تیوپنتال سدیم و کتامین در بیماران تحت درمان با تشنج درمانی الکتریکی - صفحه:8-15

  tick  بررسی ژنتیکی 45 شجره بزرگ ناشنوایی و تعیین فراوانی جهش های ژن کانکسین 26 (Gjb2) در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:16-21

  tick  مقایسه ارزش نوار مغزی با فعال سازی و بدون فعال سازی در بیماران صرعی - صفحه:22-27

  tick  تاثیر برنامه دهان شویه سدیم فلوراید در دانش آموزان 9-12 ساله شهرستان کرد - صفحه:28-34

  tick  بررسی اثر مکمل یاری آهن و روی بر توانایی های تحصیلی دانش آموزان ابتدایی - صفحه:35-42

  tick  بررسی دو جهش شایع ژن مهارکننده سرطان (P53) در سرطان معده با استفاده از روش Pcr-Rflp در استان چهارمحال و بختیاری، 1385 - صفحه:43-50

  tick  تاثیر کاردرمانی بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک مزمن - صفحه:51-57

  tick  فراوانی و الگوی مقاومت دارویی اشرشیاکلی های تولیدکننده بتالاکتاماز وسیع الطیف در نمونه های کلینیکی بیمارستان الزهراء(س) اصفهان، 1386 - صفحه:58-64

  tick  تاثیر موسیقی بر درد فاز فعال مرحله اول زایمان زنان نخست زا - صفحه:65-71

  tick  مقایسه ماساژ پشت و جایگزینی صدا بر درد سینه بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلب - صفحه:72-76

  tick  مقایسه ماساژ پشت و جایگزینی صدا بر درد سینه بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلب - صفحه:72-76

  tick  بررسی جهش های اگزون 2 و 4 ژن پژواکتین (Dfnb59) در ارتباط با ناشنوایی با استفاده از Pcr-Rflp در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:77-82

  tick  مقایسه پیامدهای روانی و جنسی روش بستن لوله های رحمی با سایر روشهای پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد، 86-1384 - صفحه:83-88

  tick  بررسی شیوع استرپتوکوکوس پنومونیه و مقاومت پنیسیلین حاملین حلقی زیر 5 سال در شهرکرد، 1386 - صفحه:89-95

  tick  احساس خودکارآمدی و ایفای نقش مربیان دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد در آموزش بالین - صفحه:96-104

  tick  بررسی سه جهش شایع ژن آپولیپوپروتئین (Apob-100)B در بیماران مشکوک به کلسترول بالای خانوادگی با استفاده از Pcr-Rflp در استان چهارمحال و بختیاری، 1385 - صفحه:105-111

  tick  وضعیت هورمونی بیماران مبتلا به هیرسوتیسم مراجعه کننده به آزمایشگاه در شهرکرد، 1384 - صفحه:112-116

  tick  آئوریسم کاذب شریان ایلیاک داخلی بدنبال شکستگی قدیمی لگن - صفحه:117-121
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved