>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1394 - دوره:17 - شماره:


  tick  مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شیرین بیان در بهبود باروری موش‌های سوری مبتلا به هایپرآندروژنیسم ناشی از سندروم تخمدان پلی‌کیستیک تجربی ایجاد شده توسط لتروزول. - صفحه:1-12

  tick  مقایسه اثر قرص زغال اخته و قرص نیتروفورانتوئین بر پیشگیری از عفونت ادراری راجعه در زنان - صفحه:13-21

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی (Allium Hirtifolium Boiss) بر واکنش قندی شدن آلبومین - صفحه:22-31

  tick  بررسی اثر عصاره مرزه، چای کوهی و پونه بر روی استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم و حساس به متی سیلین - صفحه:32-40

  tick  مروری بر خواص آنتی باکتریال اسانس و عصاره برخی از گیاهان دارویی ایران - صفحه:41-52

  tick  اثرات ضد افسردگی اسانس اسطوخودوس Lavandula Stoechas L. و بهار نارنج Citrus Aurantium L. با استفاده از آزمون شنای اجباری - صفحه:53-60

  tick  بررسی اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه مریم نخودی بر باکتری استرپتوکوک موتانس در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:61-67

  tick  ارزیابی ترکیبات فنلی تام و فعالیت آنتی اکسیدانی اکوتیپ‌های گیاه دارویی گل ماهور (Verbascum Songaricum) - صفحه:68-75

  tick  تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه (Matricaria Chamomilla) بر حافظه احترازی غیر فعال و درد ناشی از ایسکمی گلوبال در موش صحرایی - صفحه:76-86

  tick  اثر پیش تیمار عصاره آبی تمبر هندی (Tamarindus Indica) بر میزان نفوذ پذیری سد خونی-مغزی و ادم مغزی در موش صحرایی - صفحه:87-97

  tick  بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره هیدر والکلی میوه بلوط (Quercus Branti) بر روی لیستریا منوسیتوژنز و انتروکوکوس فکالیس در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:98-106

  tick  مقایسه روش های مختلف سنتی با روش های نوین استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه مرزه بختیاری (Satureja Bachtiarica Bunge) - صفحه:107-115

  tick  بررسی تاثیر عصاره الکلی سیاه دانه (.Nigella Sativa L) بر روی وزن بدن و آسیب‌های ایجاد شده در حافظه‌ی فضایی و یادگیری ناشی از استرس - صفحه:116-123

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی خرفه (Potrulaca Oleracea) بر بهبود آسیب اکسیداتیو القا شده توسط لیپوپلی ساکارید باکتریایی( Lps )در کبد موش‌ صحرایی - صفحه:124-135

  tick  مرور سیستماتیکی بر نقش گیاهان دارویی و ترکیبات مشتق شده از آن‌ ها بر کاهش سمیت دستگاه تناسلی نر ناشی از تجویز سیکلوفسفامید - صفحه:136-148
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved