>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1387 - دوره:10 - شماره:2


  tick  بررسی دوپلی مورفیسم تاثیرگذار بر غلظت لیپوپروتئین با دانسیته بالا در بیماران قلبی عروقی با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز - چند شکلی طول قطعه محدود (Pcr-Relp) - صفحه:1-12

  tick  اثرات قلبی عروقی درصد اکسیژن استنشاقی حین بیهوشی در جراحی بای پاس عروق کرونر - صفحه:13-20

  tick  تاثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:21-29

  tick  رابطه شفافیت نقش و تعهد شغلی کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - صفحه:30-36

  tick  مقایسه میزان آلودگی باکتریولوژیکی شیرخام و پاستوریزه در شهرکرد در سال 1385 - صفحه:37-44

  tick  تاثیر مقایسه ای کرم کوژیک اسید و هیدروکینون در درمان ملاسما - صفحه:45-51

  tick  مقایسه روش سخنرانی و خودآموزی بر میزان آگاهی والدین کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور بر نحوه مراقبت از کودکان خود - صفحه:52-58

  tick  بررسی میزان اثر انایزومتروپی ایجاد شده بر دید عمق - صفحه:59-65

  tick  نحوه اداره درد کودکان توسط کادر پرستاری در بیمارستان های آموزشی شهر شهرکرد، در سال 1385 - صفحه:66-71

  tick  راهکارهای موثر در توانمندسازی کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - صفحه:72-80

  tick  تاثیر وضعیت قرار گرفتن مادر مرحله فعال زایمان بر طول مدت زایمان - صفحه:81-87

  tick  تاثیر روزه داری بر مقدار میوپی در طول ماه مبارک رمضان - صفحه:88-92

  tick  گزارش یک مورد نادر از تیلگات کیست (Tailgut Cyst) در یک مرد 90 ساله با زخم ساکروم - صفحه:93-96
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved