>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1387 - دوره:10 - شماره:1


  tick  اثر امواج تلفن های همراه (940 مگا هرتز) بر رشد و نمو قبل از تولد سیستم خون ساز موش - صفحه:1-8

  tick  اثر زلزله بم بر روی کفایت و سلامت خون در سازمان انتقال خون شیراز - صفحه:9-13

  tick  تاثیر مداخلات آموزشی و مراقبتی مستمر (بازدید از منزل) بر کیفیت زندگی بیماران نارسایی احتقانی قلب - صفحه:14-19

  tick  بررسی کارآیی روش Zeta در جداسازی اسپرم های با مورفولوژی و ساختار کروماتین طبیعی - صفحه:20-27

  tick  ارتباط کیفیت زندگی و خودکارآمدی معلمان شاغل شهرستان شهرکرد - صفحه:28-35

  tick  شیوع ناهنجاریهای آشکار مادرزادی و برخی فاکتورهای مرتبط با آن در بارداری های خاتمه یافته در بیمارستان هاجر شهرکرد، سال 84 - صفحه:36-43

  tick  مقایسه اثر دوختن و ندوختن زیر جلد در ایجاد عفونت و بازشدگی زخم بعد از سزارین در افراد چاق - صفحه:44-47

  tick  بررسی میزان شیوع آلودگی باکتریایی و عوامل مرتبط با آب میوه های بسته بندی، شهرکرد 1385 - صفحه:48-53

  tick  بررسی همبستگی شدت خستگی با پیامد حاملگی - صفحه:54-60

  tick  تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی بر خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:61-68

  tick  بررسی مقایسه ای اختلالات روانی و کیفیت زندگی در چهار گروه مردان معتاد مبتلا به ایدز، معتاد غیر مبتلا به ایدز، غیر معتاد مبتلا به ایدز و سالم - صفحه:69-77

  tick  بررسی مروری وضعیت آلودگی کیست هیداتیک در ایران در سالهای 1384-1364 - صفحه:78-88

  tick  معرفی یک مورد دیسکشن و انسداد ناگهانی شریان کرونر متعاقب آنژیوپلاستی با گسترش بداخل تنه اصلی کرونر چپ - صفحه:89-92

  tick  نقدی بر مقاله: مقایسه نتایج درمان قوس دردناک شانه با دو روش تزریق کورتیکواستروئید و فیزویوتراپی - صفحه:93-96
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved