>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1393 - دوره:16 - شماره:6


  tick  بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1392 - صفحه:1-8

  tick  ایجاد وکتورهای تداخلی یوکاریوتی از Psvm با انتقال ناحیه‌ی توالی اتصال در ژنوم (Attb) به آن - صفحه:9-18

  tick  تحلیل پراکنش فضایی مراکز بهداشتی درمانی شهر شهرکرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:19-27

  tick  بررسی استفاده از سنگ پامیس همراه با راکتور ناپیوسته متوالی برای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی - صفحه:28-39

  tick  کارآیی لجن بیولوژیکی در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی - صفحه:40-47

  tick  بررسی کارآیی خاکستر هسته خرما در حذف نیترات از محلول های آبی (مطالعه ایزوترمی و سینتیکی) - صفحه:48-56

  tick  حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعی - صفحه:57-66

  tick  ارزیابی محیط کشت کلمبیا آگار غنی شده با تخم مرغ به منظور جداسازی هلیکوباکتر پیلوری از نمونه های بیوپسی - صفحه:67-74

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی مارکر D9s1837 واقع در ژن Tmc1 در جمعیت ایرانی - صفحه:75-83

  tick  اثرات مصرف حاد آب انار بر کاهش فشار خون، التهاب و بهبود عملکرد عروق در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی - صفحه:84-91

  tick  مقایسه افزودن کمپوست و ورمی کمپوست به خاک های آلوده به ترکیبات نفتی جهت حذف آلاینده ها در راکتور های هوازی و بی هوازی - صفحه:92-100

  tick  تاثیر برنامه آرامسازی پیشرونده عضلانی بر میزان درد مزمن کمر و فعالیت‌های روزمره زندگی بیماران مبتلا به دیسک بین مهره‌ای: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:101-110

  tick  بررسی تاثیر اذکار مستحبی بر شدت درد درک شده بیماران تحت عمل جراحی بستری در بیمارستان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده - صفحه:111-118

  tick  بررسی تاثیر کپسول والرین در بیماران میگرنی تحت درمان با سدیم والپرات: یک مطالعه بالینی تصادفی سازی شده - صفحه:119-126

  tick  فون و انتشار پشه‌ها (دوبالان: کولیسیده) در استان چهارمحال و بختیاری، سال 91-1390 - صفحه:127-138

  tick  بررسی میزان کاربرد دروس رشته علوم آزمایشگاهی در محیط کار - صفحه:139-147

  tick  گزارش یک مورد کیست هیداتید اربیتال (حدقه چشم) در شهرکرد - صفحه:148-153

  tick  رهنمودهای اساسی و مرتبط با بهبود کیفیت متدولوژی مقالات علوم پزشکی: مروری نظام مند برای راهنمایی نویسندگان و داوران مقالات - صفحه:154-162
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved