>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1392 - دوره:15 - شماره:7


  tick  مطالعه مقایسه ای بر قوانین، خط مشی ها و دستورالعمل های حق دسترسی بیمار به پرونده الکترونیک سلامت در کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزلند در مقایسه با ایران - صفحه:1-11

  tick  مطالعه و ارزیابی استفاده از لنتی ویروس ها به عنوان حامل های انتقال دهنده ژن در سلول های فیبروبلاست انسانی (Hdfs) - صفحه:12-24

  tick  بررسی میزان استفاده از کتاب های لاتین کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سال 1385 تا 1390 - صفحه:25-31

  tick  مقایسه خودپنداره و رفتار در نوجوانان بدون سابقه کیفری با نوجوانان بزهکار - صفحه:32-40

  tick  بررسی ضرایب بیوسنتیک برای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب‌های شهری در مناطق سردسیر کشور - صفحه:41-52

  tick  ارزیابی آمادگی کاربران درمانی و اداری بیمارستان ولیعصر (عج) بروجن برای پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی - صفحه:53-59

  tick  بررسی و مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با استانداردهای وزارت بهداشت و درمان - صفحه:60-67

  tick  بررسی ویژگی های مارکر D7s496 در پنج قوم ایرانی به منظور آنالیز پیوستگی ناشنوایی غیرسندرومیک - صفحه:68-77

  tick  بررسی تحلیلی و مقایسه‌ کیفیت سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اساس مدل دلن و مک لین در بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان - صفحه:78-85

  tick  بررسی عملکرد کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی بر میزان کسورات در بیمارستان آموزشی و درمانی هاجر شهرکرد درسال 1391 - صفحه:86-91

  tick  اثر کرم با اختلاط گیاهان کلم برگ، پیه سفید انار و بخش های هوایی بارهنگ بر ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی نر - صفحه:92-100

  tick  تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد در سال 1390 - صفحه:101-107
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved