>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1386 - دوره:9 - شماره:2


  tick  اثر نیتریک اکساید و سیگنال داخلی سلولی آن (Cgmp) در حرکت پیشرونده اسپرم انسان - صفحه:1-7

  tick  ساخت پلاسمید نوترکیب جدید حامل دو ژن خودکشی سلولی Hsv-Tk و Yeast-Cd به منظور دستکاری ژنتیکی لیشمانیا - صفحه:8-13

  tick  تاثیر ورزشهای هوازی با شدت پایین بر فشار خون - صفحه:14-19

  tick  ارتباط فعالیت فیزیکی در بیست هفته اول بارداری و بروز فشار خون حاملگی - صفحه:20-27

  tick  بررسی مولکولی سویه های مولد کیست هیداتیک گوسفندی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از پلی مورفیسم قطعه طولی محدود - صفحه:28-33

  tick  بررسی میزان مخاطره عوارض قلبی بیماری تالاسمی ماژور در مدل کاکس - صفحه:34-41

  tick  مقایسه تاثیر تزریق متناوب مورفین عضلانی با بلوس زیرجلدی بر بی دردی پس از جراحی سزارین - صفحه:42-48

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر شهرکرد در مورد روشهای اضطراری پیشگیری از بارداری در سال 1385 - صفحه:49-56

  tick  ارزیابی میزان تشکیل توبول در سرطان پستان به روش کسری از میدانها با تمایز غددی و مقایسه آن با روشهای متعارف این ارزیابی - صفحه:57-61

  tick  بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست بر دامنه حرکتی و خشکی صبحگاهی مفصل زانو در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو - صفحه:62-67

  tick  تاثیر مدت زمان کشش متعاقب انقباض ایزومتریک بر اکستانسیون مفصل ران در زنان با کوتاهی عضله ایلیوپسوآس - صفحه:68-75

  tick  معرفی روش نوین تغییر پوزیشن پس از انجام آنژیوگرافی عروق کرونر و تاثیر آن بر میزان کمر درد و راحتی این بیماران - صفحه:76-84

  tick  گزارش یک مورد میاز روده ای ناشی از سارکوفاگا هموروئیدالیس از استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:85-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved