>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1385 - دوره:8 - شماره:2


  tick  تأثیر تزریق داخل مفصلی دوزهای مختلف کتامین بر شدت درد پس ازعمل آرتروسکوپی تشخیصی زانو - صفحه:1-8

  tick  بررسی تأثیر غلظت های متفاوت اکسیژن بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی به روش بیهوشی نخاعی - صفحه:9-15

  tick  یادگیری بر پایه حل مسأله یا سخنرانی: تجربه یک شیوه جدید آموزش « پرستاری کودکان» به دانشجویان پرستاری - صفحه:16-20

  tick  تأثیر دوز کم کتامین قبل و بعد از ایجاد برش بر کنترل درد بیماران پس از کله سیستکتومی - صفحه:21-28

  tick  کارآیی تغذیه درمانی در کنترل وزن و قند خون ناشتا در بیماران دیابتی نوع 2 - صفحه:29-34

  tick  بررسی تأثیر داروی والرین بر گرگرفتگی دوران یائسگی زنان - صفحه:35-40

  tick  مقایسه اثرات سم بوتولینیوم A پس از دوبار تزریق در پیشانی - صفحه:41-44

  tick  بررسی تأثیر تکنیک آرامسازی بر میزان اضطراب و استرس سالمندان مبتلا به فشار خون بالا - صفحه:45-51

  tick  بررسی تأثیر آموزش تغذیه بر آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 در شهرستان الیگودرز - صفحه:52-59

  tick  بررسی تأثیر افزایش جریان خون بر میزان کفایت دیالیز بیماران همودیالیز - صفحه:60-66

  tick  تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق دانش آموزان 17-15ساله شهر اراک - صفحه:67-71

  tick  بررسی شیوع و نوع خشونت خانگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان شهرکرد، سال 1382 - صفحه:72-77
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved