>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1392 - دوره:15 - شماره:6


  tick  اثر عصاره آبی میوه زرشک زرافشانی برآسیب های کبدی ناشی از دیابت در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:1-9

  tick  بررسی فیتوشیمیایی و اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و هم افزایی فراکسیون های کلروفرمی عصاره ریشه گیاه کمای بیابانی - صفحه:10-17

  tick  هنجارهای اندازه های پیکری، ترکیب بدنی و شیوع اضافه وزن و چاقی در جمعیت های شهری ایران - صفحه:18-27

  tick  تغییرات هیستومرفولوژیک غده تیرویید موش سوری متعاقب تجویز طولانی مدت مرفین - صفحه:28-34

  tick  تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه ناحیه 4-2 آنتی ژن محافظت کننده باسیلوس آنتراسیس در حیوانات آزمایشگاهی - صفحه:35-43

  tick  پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران بارداردر نیمه اول بارداری - صفحه:44-53

  tick  اثرات دوزهای پایین اتانول بر نوزادان موش صحرایی شیرخوار: فعالیت آنزیمی، تغییرات بافتی و شاخص های رشد - صفحه:54-64

  tick  کاربرد الگوی مراحل تغییر برای بررسی مصرف لبنیات در دانشجویان دانشگاهعلوم پزشکی شهرکرد در سال 1390 - صفحه:65-74

  tick  اپیدمیولوژی خودکشی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان لردگان در طی سال های 1390- 1380 - صفحه:75-86

  tick  سازگاری های هورمونی به تمرینات استقامتی در مقایسه با تمرینات مقاومتی در زنان چاق یایسه: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:87-99

  tick  بررسی خاصیت تهاجمی سلولی سروتیپ های شیگلا جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال در کشت سلولی Hep-2 - صفحه:100-108

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر سیستاتین C و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان یایسه :یک کارآزمایی بالینی - صفحه:109-116

  tick  بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال در شهرستان شهرکرد - صفحه:117-123

  tick  بررسی سطح بیان ژن‌های Mrna سایتوکاین های Il-17 و Il-23 در بافت مخاطی معده بیماران دارای گاستریت با استفاده از روش Real-Time Pcr در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:124-131

  tick  طراحی فیلم مخاط چسب ایبوپروفن به منظور تسکین درد و التهاب دهانی - صفحه:132-140

  tick  بررسی اثر پودر میوه گیاه عناب بر پیشگیری از افزایش گلوکز و بروز اختلالات لیپید پروفایل در موش صحرایی - صفحه:141-149

  tick  شناسایی ارزش های کارکنان بر اساس نظریه سیستم ارزشی آلپورت - صفحه:150-158

  tick  ارزیابی و مقایسه میزان ایمنی زایی پروتیین های نوترکیب زیر واحد اتصالی توکسین های اشرشیا کلی و بوتولینیوم تایپ A - صفحه:159-166

  tick  بررسی نقش حفاظتی سلنیوم در کاهش اثرات سم T-2 بر فعالیت فاگوسیتوزی - صفحه:167-174

  tick  بررسی اثر عصاره آبی- الکلی برگ گیاه کلپوره بر مسمومیت کلیوی ناشی از کلرید - صفحه:175-179
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved