>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1385 - دوره:8 - شماره:ويژه نامه


  tick  نیاز سنجی پژوهشی منطقه پایگاه تحقیقات توسعه و ارتقا سلامت شهر فرخشهر استان چهار محال و بختیاری - صفحه:1-6

  tick  تعیین نگرش محققین علوم زیستی شهر اراک به تحقیقات مشارکتی با مردم در سال 1384 - صفحه:7-13

  tick  بررسی تاثیر مداخله مشارکتی در کاهش فراوانی سزارین های غیر ضروری در شهر کرد - صفحه:14-18

  tick  بررسی تاثیر مداخلات مردمی از طریق گفتگو با مسئولین و آموزش کارکنان خدمات شهری بر بهبود وضعیت جمع آوری ، حمل و نقل و دفع زباله شهر سمنان در سال 84-1383 - صفحه:19-23

  tick  توانمند سازی مردم در شناسائی و حل مشکلات جامعه با تشکیل پایگاه تحقیقات توسعه و ارتقا سلامت فرخشهر، استان چهار محال و بختیاری - صفحه:24-30

  tick  تشکیل گروه های خودیار زنان سرپرست خانوار در منطقه 17 شهرداری تهران، گامی در جهت توانمند سازی زنان - صفحه:31-36

  tick  توانمند سازی مردم در تعیین اولویت های پژوهشی منطقه پایگاه تحقیقات جمعیتی فرخشهر، استان چهار محال و بختیاری - صفحه:37-45

  tick  شناسایی انواع غذاهای بومی و تعیین مواد اولیه و روش پخت آنها در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد - صفحه:46-53
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved