>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1385 - دوره:8 - شماره:1


  tick  مقایسه سرانجام روشهای کمک باروری در سندرم تخمدان پلی کیستیک و نازایی لوله ایی در مرکز ناباروری اصفهان - صفحه:1-7

  tick  اثر دسموپرسین در درمان رنال کولیک حاد و مقایسه آن با پتیدین - صفحه:8-12

  tick  مقایسه وضعیت شاخص های سلامت در یک روستای پایلوت طرح نیازهای اساسی توسعه (Bdn) استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:13-19

  tick  تاثیر آموزش رژیم غذایی بر شاخص های آزمایشگاهی و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده - صفحه:20-27

  tick  مقایسه سوکسینیل کولین و آتراکوریوم بر شدت درد پس از آدنوتانیسلکتومی در کودکان 12-3 ساله - صفحه:28-33

  tick  مقایسه شاخص های رشد بدو تولد نوزادان مادران افسرده و غیرافسرده - صفحه:34-40

  tick  بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت در تغییر آگاهی و رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان مدارس ابتدایی در شهر قزوین - صفحه:41-49

  tick  ارزیابی خط اخطاردهنده نمودار زایمانی سازمان بهداشت جهانی به منظور بررسی امتیاز آپگار دقیقه اول بعد از تولد - صفحه:50-57

  tick  بررسی ارتباط بین فاکتورهای رفتاری و میزان شیوع سرمی هپاتیت B، هپاتیت C و Hiv در معتادان تزریقی مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرکرد، ایران، 1383 - صفحه:58-62

  tick  اثر ترکیب ویتامین B1 و B6در درمان گرفتگی عضلات پا حین حاملگی - صفحه:63-69

  tick  فاشیاتومی بجای آمپوتاسیون در سندرم کمپارتمانت ناشی از ترومای اندام در بیماران زلزله زده شهرستان بم - صفحه:70-75

  tick  بررسی اثر تزریق موضعی دگزامتازون و بوپی و واکائین بر شدت درد پس از عمل تانسیلکتومی - صفحه:76-81
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved