>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1391 - دوره:15 - شماره:1


  tick  اثرات توام عصاره آبی زعفران و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوییک جنین جوجه - صفحه:1-10

  tick  شناخت اثربخشی برنامه جرات ورزی مدرسه محور بر مهارت های خودتصمیم گیری و خود-حمایتی دانش آموزان دبیرستانی - صفحه:11-22

  tick  اثر روغن زیتون بکر بر حجم سکته مغزی، سطح سرآمید، سربروزید و فسفاتیدیل کولین مغز در مدل سکته ی مغزی موش صحرایی - صفحه:23-31

  tick  ارتباط بین آلفافیتوپروتیین بندناف و هیپربیلی روبینمی روز سوم تولد - صفحه:32-37

  tick  زیر گروه های سلول های Tcd4+ و Tcd8+ در افراد مبتلا به رینیت آلرژیک و مقایسه آن با افراد سالم - صفحه:38-45

  tick  تاثیر عصاره آبی گیاه خرزهره بر روی گونه های استافیلوکوکوس اوریوس و اپیدرمیس - صفحه:46-54

  tick  بررسی مقایسه ای برخی فاکتورهای بروز بیماری های قلبی -عروقی در افراد با ریخت شخصیتی D و افراد فاقد ریخت شخصیتیD - صفحه:55-63

  tick  بررسی شدت استریای حاملگی و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زا - صفحه:64-73

  tick  شناسایی جهش های ژن سیستاتین B در بیماران مبتلا به صرع منتشر ایدیوپاتیک در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:74-82

  tick  بررسی شیوع اضطراب و ارتباط آن با نوع میان وعده ی مصرفی در دانش آموزان سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی شیراز - صفحه:83-90

  tick  ارزیابی بیان ژن هموباکس دیودنال 1 در سلول های تولید کننده انسولین، مشتق از سلول های بنیادی کارسینومای جنینی - صفحه:91-102

  tick  اثر مصرف خوراکی طولانی مدت عصاره آبی سیر بر تغییرات بافتی، پارامترهای خونی و آنزیمی موش های صحرایی نر - صفحه:103-113
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved