>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1391 - دوره:14 - شماره:5


  tick  بررسی ارتباط پلی مورفیسم Q192r ژن پاراکسوناز1 (Pon1) با ترکیبات لیپوپروتیین با دانسیته بالا (Hdl) در بیماران درمان شده با لواستاتین - صفحه:1-12

  tick  تغییرات برخی از آنزیم های کبدی و سطح چربی های خون بدنبال تمرینات منظم تداومی و تناوبی هوازی در موش های مسن - صفحه:13-23

  tick  تاثیر ماساژ پرینه بر طول مرحله دوم زایمان، پارگی پرینه و پیامدهای آن - صفحه:24-33

  tick  تاثیر همزمان یک وهله فعالیت هوازی و مکمل دهی کوتاه مدت سیر بر نیمرخ لیپیدی مردان غیر ورزشکار - صفحه:34-41

  tick  طراحی و راه اندازی آزمون الایزا غیر مستقیم به منظور تشخیص عفونت ویروس اپشتن-بار بر اساس آنتی ژن Gp125 کپسید ویروس - صفحه:42-53

  tick  تعیین الگوی مصرف آنتی بیوتیک در بخش کودکان بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 1389-1388 - صفحه:54-62

  tick  تاثیر تمرین ورزشی منظم بر کیفیت دیالیز، آتروفی عضلانی و عملکرد جسمانی بیماران همودیالیزی در حین دیالیز - صفحه:63-73

  tick  بررسی ترکیبات و اثر ضد باکتریایی اسانس سه گیاه گشنیز، بومادران و شوید در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:74-82

  tick  تاثیر برنامه ی ورزشی پیاده روی طراحی شده بر میزان خستگی و زمان تحمل فعالیت در بیماران همودیالیزی - صفحه:83-91

  tick  اثربخشی فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به استیوآرتریت - صفحه:92-101

  tick  ارتباط نسبت دور شکم به لگن با احتمال آسیب احشا شکمی به دنبال ترومای بلانت - صفحه:102-107

  tick  گزارش یک مورد حاملگی شکمی پیشرفته با جنین زنده - صفحه:108-117
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved