>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1390 - دوره:13 - شماره:1


  tick  بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیرات متادون بر سیستم اعصاب مرکزی نوزادان موش سوری در طول دوره شیرخواری - صفحه:1-8

  tick  تاثیر خرفه (Portulaca Oleracea) بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز - صفحه:9-15

  tick  تاثیر امواج الکترومغناطیسی با فرکانس های خیلی کم در دوران جنینی بر میزان یادگیری در دوران بلوغ موش صحرایی نر - صفحه:16-20

  tick  اثر کنجد(Sesamum Indicum L.) بر فاکتور هفت و فیبرینوژن در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک - صفحه:21-26

  tick  ارتباط بین غلظت آلاینده های استنشاقی دی اکسید نیتروژن ، دی اکسید گوگرد ، منواکسید کربن و عملکرد ریوی - صفحه:26-35

  tick  اثرات زیستی تصویر برداری رزنانس مغناطیسی (Mri) 35/0 تسلا بر ترشح هورمون های جنسی و سایر پارامترهای باروری در رت بالغ نر - صفحه:36-41

  tick  تاثیر وازکتومی در عملکرد جنسی مردان - صفحه:41-47

  tick  بررسی اثر تزریق کافیین در حین پنجره خواب متناقض بر حافظه در موش های صحرایی - صفحه:48-54

  tick  سنجش اعتبار تست (شکنندگی اسموتیک تک لوله ای چشمی) گلبول های قرمز (Nestroft) در غربالگری بتا تالاسمی مینور - صفحه:55-60

  tick  اثرات میدان الکترومغناطیس با فرکانس 3میلی تسلا بر فرا ساختمان قلب در موش صحرایی - صفحه:61-68

  tick  تاثیر برنامه دوره های برخورد زودرس با محیط بالینی بر نگرش و عملکرد دانشجویان سال اول پزشکی - صفحه:69-78

  tick  بررسی رابطه پره اکلامپسی با فصل و بعضی عوامل خطر زای آن در زنان حامله - صفحه:79-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved