>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1391 - دوره:14 - شماره:2


  tick  تاثیر پلی مورفیسم I405v ژن پروتیین انتقال دهنده کلسترول استر (Cetp) بر سطح لیپوپروتیین با دانسیته بالا (Hdl) در پاسخ به درمان با استاتین ها - صفحه:1-10

  tick  رابطه دریافت غذایی و شاخص‌های تن سنجی با سطوح سرمی پروتیین واکنشگر فاز حاد با حساسیت بالا (Hs-Crp) در پرستاران زن سالم و مبتلا به افسردگی - صفحه:11-22

  tick  ارزیابی اثرات ضد دردی تجویز داخل نخاعی اوژنول در موش صحرایی نر - صفحه:22-30

  tick  مقایسه تاثیر زور زدن به روش خود بخودی و زور زدن والسالوا بر سرانجام زایمان در زنان نخست زا - صفحه:31-39

  tick  اثر نیکوتین بر میزان سرمی انسولین در موش‌های صحرایی نر بالغ - صفحه:40-46

  tick  سطوح سرمی هورمون های تیروکسین، تری یدو تیرونین و تیروتروپین در بیماران مبتلا به افسردگی در مقایسه با افراد سالم - صفحه:47-54

  tick  کارآیی استفاده از نقشه کشی مفهومی در یادگیری فرآیند پرستاری در آموزش بالینی کودکان - صفحه:55-63

  tick  بهینه سازی بیان، استخراج و تخلیص ناحیه N- ترمینال ژن Ipad شیگلا دیسانتری با استفاده از آنالیز پروتیومیکسی - صفحه:64-73

  tick  ارتباط پلی مورفیسم (Ile462val) در ژن سیتوکروم 450 P- کلاس 1a1 (Cyp1a1) با لیومیوم رحمی در زنان استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:74-81

  tick  اثرات دوزهای مختلف آتورواستاتین بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوییک جنین جوجه - صفحه:82-89

  tick  ارزیابی پاسخ وضعیتی پس از اعمال اغتشاش ناگهانی در افراد با زانوی ضربدری - صفحه:90-100

  tick  اثر سمی متیل مرکوری کلراید بر نوزادان موش صحرایی: تغییرات آنزیمی، بافتی و تعیین تجمع جیوه - صفحه:101-111
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved