>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1383 - دوره:6 - شماره:3


  tick  بررسی تغییرات حساسیت به انسولین در پی گنادکتومی یک طرفه، دوطرفه، تجویز استرادیول،پروژسترون و تستوسترون به همراه بازکننده یا مسدودکننده کانال های پتاسیم حساس به Atpدر موش های صحرایی - صفحه:1-13

  tick  بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بروجن طی سال های 81-78 - صفحه:14-20

  tick  بررسی رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی و میزان آسیب های شغلی کادر پرستاری - صفحه:21-32

  tick  اندازه گیری فعالیت آنزیم کولین استراز در مغز ماهی سفید در انواع دریائی و پرورشی به عنوان شاخصی از میزان سلامتی این ماهی ها - صفحه:33-38

  tick  بررسی اثر تحریک الکتریکی ناحیه تگمنتوم شکمی(Vta)بر اعتیاد مورفین در رت - صفحه:39-45

  tick  بررسی اثر قرص سیپروهپتادین بر پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از ماده حاجب حین آنژیوگرافی کرونر و ونتریکولوگرافی بطن چپ - صفحه:46-54

  tick  بررسی علل حاملگی ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی هاجر82-81 - صفحه:55-62

  tick  وضعیت ایمنی زنان باردار روستایی استان چهارمحال و بختیاری در مقابل عفونت توکسوپلاسمایی در سال 81-1380 - صفحه:63-72

  tick  بررسی علل بستری و مرگ و میر در بخش Icuبیمارستان آیت ا... کاشانی شهرکرد از مهرماه 1376 لغایت مهرماه 1379 - صفحه:73-78

  tick  تفاوت معیارهای تشخیصی در بیماران اسهالی با تعریف استاندارد(بیماران ایرانی با رژیم غدایی ایرانی) - صفحه:79-83
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved