>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1384 - دوره:7 - شماره:2


  tick  اثر گیاه مرزه روی فاکتورهای تری گلیسرید، گلوکز، کراتینین و آنزیم آلکالن فسفاتاز(Alp) کبدی در رت - صفحه:1-8

  tick  مقایسه کیفیت زندگی در بیماران با شکستگی تنه استخوان ران عمل شده و افراد سالم در بیمارستان های کاشانی و الزهرا(س) اصفهان - صفحه:9-14

  tick  مقایسه اثر کلوزاپین و هالوپریدول بر علائم مثبت و منفی در بیماران اسکیزوفرن مزمن - صفحه:15-20

  tick  بررسی ارتباط ویژگیهای فردی - اجتماعی و نوع روش پیشگیری از بارداری - صفحه:21-28

  tick  اثر دوز کم کتامین وریدی بر درد پس از عمل جراحی - صفحه:29-34

  tick  بررسی تأثیر راهبردهای مشاوره ای بر کاهش مشکلات روانشناختی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - صفحه:35-42

  tick  مقایسه شیوه های فرزندپروری و کارکرد خانواده در خانواده های بد سرپرست، دارای اختلالات رفتاری و عادی - صفحه:43-49

  tick  بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی بر اساس عوارض دیابت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع ) شاهرود - صفحه:50-56

  tick  میزان پرتوگیری بیماران در آزمایشات رایج رادیوگرافی مراکز رادیولوژی استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:57-63

  tick  درمان ناپایداری، قدامی - خارجی، خلفی- خارجی زانو بدون بازسازی کمپلکس خلفی خارجی - صفحه:64-70

  tick  تأثیر اجرای طرح بهینه سازی در ارائه خدمات اورژانس ها - صفحه:71-80

  tick  تعیین میزان آلودگی با مواد رادیواکتیو در منطقه ساغند - صفحه:81-
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved