>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1391 - دوره:14 - شماره:3


  tick  بهینه سازی بیان و تخلیص پروتئین لیپوپروتئین مرتبط با پپتیدوگلیکان (Pal) باکتری لژیونلاپنوموفیلا - صفحه:1-11

  tick  مقایسه ابعاد اختلاف زناشویی در بیماران وابسته به شیشه، کراک و تریاک - صفحه:12-19

  tick  تاثیر تمرینات هوازی منظم بر آمادگی قلبی تنفسی و سطوح فیبرینوژن، فیبرین دی دایمر و اسید اوریک مردان میانسال - صفحه:20-29

  tick  مطالعه سه جهش معمول میتوکندریابی در ناشنوایان غیر سندرمیک عرب استان خوزستان - صفحه:30-39

  tick  اثر هیپراکسی نورموباریک متناوب و فعالیت پروتئین کیناز C بر نفوذپذیری سد خونی - مغزی در رت - صفحه:40-50

  tick  تاثیر مکمل سازی روی بر مقادیر تستوسترون سرم و لاکتات پلاسمای دوچرخه سواران مرد پس از یک وهله فعالیت ورزشی درمانده ساز - صفحه:51-61

  tick  بررسی میزان فرسودگی شغلی بهورزان شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری و برخی عوامل مرتبط با آن در سال 1389 - صفحه:62-71

  tick  تاثیر قطع مصرف آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در ریسک عود عفونت اداری در کودکان با ریفلاکس وزیکویورترال درجه 1 و 2 - صفحه:72-80

  tick  فراوانی جهش های شایع Dna میتوکندریایی در ناشنوایی غیر سندرومی در استانهای چهار محال و بختیاری و بوشهر - صفحه:81-91

  tick  تاثیر انتونکس روی شدت درد زایمان طبیعی ، وضعیت همودینامیک مادر و آپگار جنین - صفحه:92-99

  tick  پلی مورفیسم های V34l و H95r در ژن های زیرواحدهای A و B فاکتور 13 انعقادی در شهرکرد، 1389 - صفحه:100-107

  tick  مفهوم و عوامل موثر بر سلامت از دیدگاه نوجوانان - صفحه:108-120
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved